• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: Mulig koronalegemiddel i porteføljen

(Fonder Direkt) For femte måned på rad har fondet slått sin referanseindeks. I tiden med koronavirus var det hvordan fondet var eksponert for teknologi- og farmasøytiske sektorer som var avgjørende for utviklingen.

Dette skriver fondsforvalterne Brice Prunas og Maxence Radjabi i en månedlig rapport for det systematiske aksjefondet ODDO BHF Artificial Intelligence for februar.

ODDO BHF Kunstig intelligens reverserte med 7,8 prosent i februar (basisvalutadollar) og har dermed sunket med 8,0 prosent i verdi siden årsskiftet. I norske kroner er de tilsvarende tallene -5,2 og +0,82 prosent. Referanseindeksen (MSCI World NR USD i NOK) har tapt 1,9 prosent og 5,9 prosent i samme tidsperioder.

ai

Utviklingen for ODDO BHF Artificial Intelligence og referanseindeksen siden fondets første publiserte nettoandelsverdi den 29. mars 2019. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Forvalterne mener at fondets overprestasjon mot indeksen hovedsakelig skyldes to ting:

  1. Andeler i legemiddelfirmaene Regeneron og Gilead. Regeneron, som er fondets største eierandel, har løftet seg ettersom konkurrerende produkter har møtt på problemer, og Gilead etter Verdens helseorganisasjon omtalte selskapets medikament Remdesivir som en god kandidat til å evaluere for potensiell behandling for koronavirusinfeksjon.
  2. Undervekt i teknologiselskaper.

På nedsiden nevner forvalterne IAG med et fall på 32 basispunkter “som en direkte konsekvens av spredningen av coronavirus i Europa”, skriver fondsforvalterne.

Når det gjelder sektorer er fondet overvektig i halvledere, programvare og legemidler / bioteknologi. Geografisk eksponering viser overvekt mot Kina, Taiwan og Korea, heter det i rapporten. Etter Regeneron er Verint Systems og Leidos Holdings de største eierandelene.

Fondets strategi er å bruke kunstig intelligens og kvantitativ analyse for å kategorisere og investere i kunstig intelligensbedrifter i det globale markedet. En big-data-algoritme brukes til å definere kategoriene som er viktigst innen kunstig intelligens, og for å velge de selskapene som er mest relevante i kategorien, forklarer forvalterne. Deretter brukes en kvantitativ modell kalt Algo 4 for å identifisere de 60 selskapene som er best fra et økonomisk og risikobasert perspektiv, forklarer forvalterne.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER