• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: Viruseffekter undervurderte, defensivt posisjonert

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Alvorlig ubalanse i tilbud og etterspørsel i etterkant av produksjonsstans i Kina som følge av koronavirus vil ha konkrete konsekvenser for verdensøkonomien.

Dette kunngjøres av fondsforvaltere Aziel Bezalel og Harry Richards i en månedlig kommentar fra februar for rentefondet Jupiter Dynamic Bond. For fondet endte måneden med en økning på 0,6 prosent, mens referanseindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) falt 0,5 prosent. Siden årsskiftet har fondet økt med 3 prosent og indeksen 0,2 prosent, fremgår det i rapporten. I norske kroner har Jupiter Dynamic Bond økt med 2,5 prosent i februar og 8,6 prosent siden årsskiftet.

dynamic

Fondets utvikling de siste fem åren sammenlignet med sammenligningsindeks (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) per 29februar. (Kilde: Jupiter AM)

Februar ble dominert av en koronavirusstyrt korreksjon, og statsobligasjoner svingte kraftig, skriver forvalterne:

“Den samlede negative avkastninger på statsobligasjoner falt tilbake til 14 milliarder dollar, opp fra 11 milliarder i midten av januar”, skriver forvalterne.

Som svar på den amerikanske sentralbankens rentekutt på 0,5 prosentpoeng, falt den amerikanske 10-åringen under 1 prosent for første gang noensinne, melder forvalterne.

Fondet presterte positivt i februar, hovedsakelig drevet av amerikanske, australske, polske og New Zealandske statsobligasjoner, melder forvalterne. Allokeringen av investeringsklasser forble uendret. Porteføljens samlede effektive durasjon er fortsatt på 5,8 år, med en relativt lav spread på 1,9 år, skriver forvalterne.

Fondet har redusert eierandelen i amerikanske 30-årige statsobligasjoner etter en kraftig økning, og sikret halvparten av valutarisikoen for fondets egyptiske statsobligasjoner, heter det i rapporten:

“Vi har investert i en short posisjon i omansk rial mot amerikanske dollar, som en sikring mot ytterligere svekkelse av oljeprisen”, skriver lederne.

“Markedet fortsetter å undervurdere virkningen av coronavirus-pandemien på folkehelsen og økonomien”, skriver fondsforvalterne og fortsetter:

“Med denne bakgrunn har vi et generelt negativt syn på verdensøkonomien fremover. Vi forventer ikke betydelig skattepolitisk lettelse i nær fremtid. Stater i utviklingsland er mer eller mindre allerede uttømte, sier fondsforvalterne.”

De oppgir at porteføljen er tilpasset et tøffere investeringsklima, og omtaler AAA-ratede amerikanske og australske statsobligasjoner som en viktig del, og nøye utvalgte kreditter og spesielle situasjoner med kort varighet som en annen.

“Fondet har ingen obligasjoner fra bilindustrien, rederier eller reiseselskaper”, avslutter forvalterne.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER