• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen M2: -8,5% i feb, eiendom er fortsatt akktraktivt på lang sikt

(Fonder Direkt): Februar var en utfordrende måned, og de globale aksjemarkedene hadde den verste nedgangen siden finanskrisen. Frykten for en nedgang i den globale veksten ble utløst av spredningen av Covid-19.

Slik innleder eiendomsaksjefondet Skagen m2 sin forvalter, Michael Gobitschek, månedsrapport for februar.

Fondet falt med 8,5 prosent i løpet av måneden i svenske kroner og har dermed falt tilbake 5,1 prosent hittil i år. Referanseindeksen var samtidig ned 7,5 prosent i februar, og noteres ned 4,5 prosent siden årsskiftet.

m2

Eiendomsfondets henholdsvis beste og svakeste avkastningsbidrag i porteføljen i februar. (Kilde: Skagen Fonder)

Beste porteføljebidrag i februar fikk fondet fra spanske kontoroperatøren Arima, som presenterte en stabil kvartalsrapport, skriver forvalteren. Den finske boligoperatøren Kojamo nevnes også som en av månedens sterkeste bidragsgivere.

Svenske eiendomsselskapet Catena, som hadde et usedvanlig godt år i 2019, kom inn som den største negative bidragsyteren i løpet av måneden.

“Etter korreksjonen er eiendombransjens langsiktige utsikter fortsatt attraktive. Spesielt for segmenter som ikke er så berørt av virusutbruddet, som datasentre og logistikk, drevet av økt e-handel og at folk unngår overfylte steder”, resonnerer forvalteren.

Dette mener han kommer til å ha en negativ innvirkning på hotell og kjøpesentre på kort sikt. Men uavhengig av de kortsiktige utsiktene for økonomien og børsnoterte eiendomsselskaper, tror Michael Gobitschek at urbaniseringen og demografiske forandringer er positive for den globale eiendomsbransjen på lengre sikt.

m22

Ovenfor er de ti største eierandelene i Skagen m2 pr 29. februar. (Kilde: Skagen Fonder)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER