• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Kon-Tiki: 7,6% ned i februar, syklisk hardest rammet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Etter hvert som korona-viruset spredte seg, falt risikovilligheten dramatisk i løpet av måneden. Amerikanske statsrenter falt til rekordlave nivåer og VIX-indeksen utviklet seg i motsatt retning.

Dette skriver fondsforvalterne Cathrine Gether og Fredrik Bjelland i en månedlig rapport for vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki for februar. Fondet falt 7,6 prosent i februar, sammenlignet med referanseindeksen (MSCI EM NR USD), som falt 4,8 prosent. Siden årsskiftet har fondet falt 9,5 prosent, og referanseindeksen har falt 6,6 prosent, fremgår det av rapporten.

tiki

Fondets mest positive respektive negative portføljebidrag i januar. (Kilde: Skagen Fonder)

Sykliske selskaper, spesielt energiselskaper, har vært spesielt utsatt for den generelle nedgangen i aksjemarkedet, og forvalterne nevner Shells eierandeler som et eksempel. Bilindustrien er også handlet ned, og beholdningen i Mahindra ble rammet da kinesiske underleverandører ikke klarte å levere komponenter. Månedens største negative bidragsyter ble Atlantic Sapphire, med bakgrunn i en hendelse med fiskedød i en av selskapets tanker, som imidlertid “ikke vil påvirke selskapet på lang sikt”, ifølge forvalterens kommentar.

Den største positive bidragsyteren var Golar LNG. Flere faktorer indikerer at selskapet kan ha nådd et vendepunkt i positiv forstand, mener fondsforvalterne. Produsentene av elbilbatterier Samsung SDI og LG Chem presterte også positivt i løpet av måneden, etter at markedet fikk økt tillit til vekst og lønnsomhet på mellomlang sikt, skriver forvalterne.

I slutten av februar bestod fondet av 43 selskaper, med størst eksponering mot Sør-Korea, Kina, Russland, India og Brasil. Sammenlignet med indeksen er porteføljeselskapene lavere verdsatt, sier fondsforvalterne:

“Porteføljen omsettes til under 9x 2020 P/E og 0,9x gjeldende P/B, sammenlignet med den sammenlignende indeksen til MSCI EM som handles til henholdsvis 12 og 1,5x på de samme nøkkeltall”, avslutter Cathrine Gether og Fredrik Bjelland.

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER