• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Global: -10,0% i feb, økt i ice etter ebay-rykte

(Fonder Direkt): Skagen Global aksjefond falt 10,0 prosent i februar, et halvt prosentpoeng bak referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD), som falt 9,5 prosent. Dette betyr at fondet har falt tilbake 5,2 prosent siden årsskiftet, mens referanseindeksen har tapt 7,2 prosent.

Det fremgår av en månedsrapport og gjelder i svenske kroner.

Fondsforvalterne Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen konstaterer i rapporten at aksjemarkedenes bratte fall i februar reflekterer en bred redsel rundt koronavirusets økonomiske ringvirkninger, samtidig som at de peker på at til og med en forhøyd usikkerhet rundt amerikansk også kan ha bidratt til fallet.

global

Skagen Globals beste og verste avkastningsbidrag i februar. (Kilde: Skagen Fonder)

Fondets eierandeler i programvareselskapet Adobe presterte best i løpet av måneden. Forvalterne tilskriver aksjens motstandsdyktighet delvis til selskapets evne til å generere kontanter og langsiktige sterke vekstutsikter.

ICE falt etter oppkjøpsrykte, Skagen Global økte

Børsoperatøren International Exchange (ICE) førte derimot til et fall for fondet hva gjelder avkastning i februar.

“Aksjen falt tidlig i februar da et rykte i media hevdet at ICE vurderte å kjøpe e-handelsselskapet Ebay. Imidlertid kunngjorde ICE-ledelsen senere at selskapet ikke lenger utforsket denne muligheten”, skriver forvalterduoen.

Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen gjør det klart at de anser denne hendelsen som den med mest støy, og at de fortsatt har stor tro på det langsiktige investeringscaset i ICE. Fondet sies å ha dratt nytte av det kortsiktige fallet i aksjen for å øke eierandelen.


Attraktiv porteføljeverdsettelse etter markedssvakhet

“Fondet solgte ikke noen eierandeler i løpet av måneden, men vi begynte å bygge en posisjon i et nytt selskap som vi vil kunngjøre fremover. Vi anser porteføljen for å være veldig attraktiv verdsatt etter den seneste tids markedssvakhet”, skriver Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen.

Ved utgangen av februar måned hadde Skagen Global 38 aksjer, hvorav de ti største utgjorde 42,6 prosent av porteføljeverdien. Når det gjelder geografi, dominerer USA porteføljen med en vekt på 72,5 prosent. Deretter følger Storbritannia (11,6), Frankrike (3,3), Sveits (2,7) og Sør-Korea (2,7).

Nedenfor følger Skagen Globals ti største eierandeler:

global2

Kilde: Skagen Fonder


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER