• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Focus: -11,2% i feb, økt i KB Financial og Tokyo Broadcasting

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det globale aksjefondet Skagen Focus falt 11,2 prosent i februar, mens referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD) falt 9,2 prosent, ifølge en månedlig rapport. Fondet har dermed falt 15,3 prosent i år, og referanseindeksen er nede -7,2 prosent i samme periode. Begge gjelder i svenske kroner.

“Etter virusutbruddet utenfor Kina opplevde det amerikanske aksjemarkedet den raskeste nedgangen noensinne, noe som førte til et fall i andre aksjemarkeder. Vi tror at det påfølgende “nødrentekuttet” på 50 basispunkter fra Fed så vel som tiltak fra andre sentralbanker til slutt kan føre til endringer i de globale aksjemarkedene”, skriver fondsforvalterne Jonas Edholm og David Harris i rapporten.

Forvalterduoen anslår at en mer stimulerende Federal Reserve sannsynligvis vil svekke dollaren og gradvis flytte markedets fokus mot ignorerte og billige aksjer. De bemerker imidlertid at korreksjon i aksjemarkedet så langt ikke har endret polariseringen mellom dyre kvalitets- og vekstaksjer på den ene siden og “solide verdiområder” som råvarer og fremvoksende markeder og Japan på den andre siden; områder som er godt representert i fondet.

focus1

Skagen Focus beste respektive svakeste portefølgebidrag i februar. (Kilde: Skagen Fonder)

Den amerikanske detaljhandelskjeden Kroger var den aksjen som hadde mest positiv innvirkning på fondets avkastning i løpet av måneden etter at investeringsselskapet Berkshire Hathaway kunngjorde en betydelig investering i selskapet. Skagen Focus sies å ha økt sin eierandel i Kroger før dette ble kjent. En annen eierandel nevnt i positive ordelag er Unicredit. I følge forvalterne leverte selskapet et sterkt resultat og økte målet for kapitalavkastning, etter å ha jobbet imponerende med et transformasjonsprogram.

Østerrikske OMV falt på børsen i løpet av måneden, på grunn av fallende energipriser, ifølge rapporten. Videre er det oppgitt at den generelle svakheten i Sør-Korea har gjort det mulig for fondet å øke sin posisjon i det undervurderte finanskonsernet KB Financial. Jonas Edholm og David Harris kunngjør også Skagen Focus eierandeler i Tokyo Broadcasting Systems, et selskap som forvalterne mener endelig har begitt seg ut på en vei som kan føre til betydelig forbedring av avkastningen.

I slutten av februar hadde fondet sin største eksponering i Japan (21,6 prosent av porteføljen), USA (17,8), Canada (15,8), Tyskland (8,1) og Sør-Korea (8,0). Nedenfor er fondets ti største eierandeler:

focus2

Kilde: Skagen Fonder

[Läs mer](<Kilde: Skagen Fonder

Läs mer hos Skagen Fonder.>) hos Skagen Fonder.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER