• OPPDRAGSARTIKKEL

Oddo BHF Credit Opportunities: -0,5% i feb, økt kontanter og statsobligasjoner

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Rentefondet ODDO BHF Credit Opportunity falt med 0,50 prosent i februar, ned 0,16 prosent siden årsskiftet, ifølge en månedlig rapport. Fondet investerer i både statsobligasjoner og foretaksobligasjoner.

credit1

ODDO BHF Credit Opportunities portefølje fordelt etter kredittrating, per 29 februar. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

“Markedssentimentet endret seg brått i løpet av andre halvdel av februar, da koronaviruset begynte å spre seg over Europa og spesielt i Italia. Drevet av den bratteste korreksjonen i aksjemarkedene siden finanskrisen, økte kredittspreadene betydelig med 85 basispunkter for obligasjoner med “high yield” og 18 basispunkter for “investment grade”, “skriver fondsforvalterne Bastian Gries, Matthias Lackmann, Haiyan Ding i rapporten.

Flukt til sikre havner i februar

Forvalterne konstaterer at investorene flyktet fra risikable investeringer til eiendeler som anses å være sikrere, ikke minst tyske og amerikanske statsobligasjoner. Avkastningen på den tyske 10-årige statsobligasjonen var -0,62 prosent ved utgangen av måneden, etter å ha falt 19 basispunkter. Effekten av økte kredittspreader for “investment grade” ble dermed balansert, og aktivaklassen forble uendret med tanke på avkastning i løpet av måneden, kunngjør forvalterne. Imidlertid sies “high yield” å ha gått dårligere med en avkastning på -2,17 prosent på grunn av større spreadutvidelser og lavere durasjon.

“På denne bakgrunn og for å begrense den potensielle nedsiden i porteføljen, justerte vi allokeringen: vi økte kontantposisjonen og eksponeringen vår mot statsobligasjoner, mens vi reduserte “high yield” betydelig, reduserte ansvarlige obligasjoner og implementerte syntetiske kredittsikringer,” skriver porteføljeteamet .

Et annet tiltak som ble nevnt var å redusere “spread-durasjonen” i porteføljen. Durasjon holder seg nær det øvre spennet på fem år, noe som bidrar til å motvirke en potensiell ytterligere utvidelse av spreadene, ifølge rapporten.

Begrense nedside samt virusets spredning i fokus

Fondets fokus i mars antas å være å begrense eventuelle ulemper i porteføljen og samtidig å følge utviklingen nøye. Forvalter-trioen vurderer at hvis spredningen av viruset kan forhindres, kan de mer attraktive verdiene som har dukket opp støtte stabilisering i kredittmarkedene, etter den nylige økningen i kredittspreader.

credit2

Fondets ti største posisjoner, blant totalt 264 eiendeler utgitt av totalt 202 utstedere. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER