• OPPDRAGSARTIKKEL

Oddo BHF Avenir Europe: -6,4% i feb, "verste uken siden 2008"

(Fonder Direkt): En måned som var innledet med optimisme og nye toppnivåer i Europa og USA, vendte tvert ned da det gikk frem at koronaviruset truet både verdenshelsen og verdensøkonomien.

Det skriver aksjefondet ODDO BHF Avenir Europe sine forvaltere Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard og Sébastien Maillard i en månedsrapport for februar. Fondet fokuserer på små og mellomstore selskaper i Europa med registrert kontor i en medlemsland av EU eller OECD.

ODDO BHF Avenir Europe noterte i basisvalutaen euro en nedgang på 6,4 prosent i februar, mens referanseindeksen (MSCI Europe Smid EUR NR) falt 7,9 prosent. Siden årsskiftet er fondet ned 6,4 prosent, mens referanseindeksen noteres ned 9,1 prosent.

“Siste uken i februar er den verste siden finanskrisen 2008, med en akkumulert nedgang på rundt 10 prosent”, skriver fondsforvalterne.

avenir

Utviklingen for fondet (turkis) og referanseindeksen de siste ti årene. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Sykliske sektorer, råvarer, industri og reiselivsbransjen ble hardest rammet, mens kraftforsyning, helsevesen, telekom og eiendom ikke falt fullt så mye, rapporterer fondsforvalterne.

Statsrenter har falt. I mange europeiske land handles de i negativt territorium, og i USA med rekordlave 1,15 prosent, fremgår det.

Fondets fremste geografiske eksponering er mot Frankrike med 35,1 prosent, etterfulgt av Storbritannia (9,8), Tyskland (9,6) og Irland og Sverige (begge 6,9). Sammenlignet med indeksen har porteføljen en overvekt mot sektorene helsevesen, industri og teknologi. Ved utgangen av februar hadde fondet 39 eierandeler, med størst vekt i Gn Store Nord, Alstrom og Icon Pic.

avenir2

Fondets tydeligste sektoravvik fra indeksen er en overvekt i helsevesenet og en undervekt i finansielle tjenester. Fondets andel likvide midler (money market) oppgis til 8,2 prosent. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER