• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology Growth: -0,1% i jan, Veolia Environment på topp

(Fonder Direkt): De globale aksjemarkedene startet året med en flyvende start, men aksjemarkedsstemningen avtok raskt da media var fylt med overskrifter om et virusutbrudd med røtter fra Kina. For aksjefondet Jupiter Global Ecology Growth endte måneden med en nedgang på 0,1 prosent i basisvalutaen euro, noe som var betydelig dårligere enn referanseindeksen (FTSE ET100), som klatret 6,1 prosent.

Det rapporterer fondsforvalteren Charlie Thomas i et månedsbrev for januar. Målt i norske kroner steg Jupiter Global Ecology Growth 3,5 prosent i januar.

ecology

Utviklingen for Jupiter Global Ecology Growth og referanseindeksen FTSE ET100 de siste ti årene. (Kilde: Jupiter AM)

At fondet underpresterte referanseindeksen såpass mye, har ifølge Charlie Thomas å gjøre med at fondet ikke eier Tesla, som utgjør en stor del av indeksens portefølje. Tesla steg 56,3 prosent sett i valutaen pund i løpet av måneden.

Med rapporteringsperioden i sikte, påpeker forvalteren at det var relativt tynt i nyhetsstrømmen. Veolia Environment, en eiendel innen porteføljens sirkulære økonomiske tema, er nevnt som en av de sterkeste bidragsyterne i løpet av måneden.

“Veolia Environment fortsatte å dra nytte av den positive strukturelle trenden innen både resirkulering og vannløsninger”, skriver Charlie Thomas.

Månedens svakeste utvikling hadde kjøretøyunderleverandøren Borgwarner, etter at selskapet kunngjorde sin intensjon om å kjøpe Delphi Technologies.

“Dette representerer det siste initiativet i Borgwarners strategi om å bytte til hybrid- og elbilløsninger som høyspenningsomformere, batterihåndteringssystemer og temperaturkontroll, midt i en veldig utfordrende tid for den globale bilindustrien”, resonnerer forvalteren.

Hva gjelder det fremtidige investeringsklimaet påpeker Charlie Thomas at investorer overvåker spredningen av koronaviruset, og at investorene fremfor alt har blitt mer årvåken overfor selskaper som er eksponert mot Kina.

“Viruset kan også påvirke politiske beslutninger ved Federal Reserve og kan tvinge Kina til å innføre stimulansepakker for å dempe de økonomiske effektene”, skriver Charlie Thomas.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER