• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: +2,9% i jan, motstandsdyktig portefølje

(Fonder Direkt): Aksjefondet Jupiter European Growth Equity Fund steg 2,9 prosent i januar, noe som var betydelig bedre enn fondets referanseindeks (FTSE World Europe), som falt 1,3 prosent (begge i fondets basisvaluta). I norske kroner steg fondet 6,6 prosent i løpet av årets første måned.

Dette fremgår av en månedlig kommentar fra forvalterne Mark Nichols og Mark Heslop, som overtok roret til Jupiter European Growth 1. oktober 2019.

european

Kilde: Jupiter Asset Management

Positiv avkastning til tross for vanskelige markedsforhold

Europeiske aksjemarkeder startet året sterkt, men falt tilbake da koronaviruset brøt ut. Forvalterne understreker at helsevesenet hadde relativt gode resultater, mens mer sykliske sektorer og energisektoren ble rammet hardt, noe de påpekte ikke påvirket porteføljen da de ikke pleier å investere i disse områdene.

“Til tross for markedssituasjonen i løpet av måneden, oppnådde fondet en positiv avkastning i løpet av en måned hvor markedsavkastningen var negativ”, skriver forvalterne.

Blant de positive bidragsyterne nevner forvalterne Biomérieux, Relx, Dassault Systemes, Novo Nordisk, Edenred, Deutsche Boerse, Ubisoft Entertainment, Davide Campari-Milano og Knorr-Bremse.

Når det gjelder Biomérieux, som spesialiserer seg på in vitro-diagnostikk, skriver forvalterne at selskapet har levert en mengde forbedrede tester for et bredere spekter av luftveiene og blodbårne smittsomme patogener til FDA i januar. Forvalterne valgte å selge deler av porteføljens beholdning i selskapet da aksjekursen steg kraftig, fremkommer det.

De fremhever også Relx, som kjøpte amerikanske ID Analytics, et oppkjøp som Mark Nichols og Mark Heslop mener burde passe godt til selskapets risiko- og forretningsanalyseavdeling.

Interessen for det danske diabetesmedisinske selskapet Novo Nordisk fikk den også utsatt siden selskapet lanserte en oral versjon av sitt semaglutid brukt i diabetes type 2, skriver Mark Nichols og Mark Heslop.

Atlas Copco svak etter kvartalsrapport

Atlas Copco, som er et av fondets nye beholdninger siden forvalterne overtok porteføljen, var månedens svakeste beholdning.

“Den største negative bidragsyteren var det svenske ingeniørselskapet Atlas Copco, som falt 10 prosent etter rapporten som kunngjorde tap av ordrer fra bilindustrien og færre større vakuumpumpebestillinger fra Kina”, skriver forvalterduoen.

De peker imidlertid på at aksjen hentet inn mesteparten av tapet i begynnelsen av februar, og at de mener selskapet ser ut til å håndtere en industriell nedgang effektivt.

Porteføljen er ikke immun mot koronautbruddet

Til dags dato tror forvalterne at selskapene deres bare har hatt begrenset eksponering for potensielle koronavirus-effekter og venter på rapporteringssesongen for å få en bedre oversikt over potensielle fremtidige effekter.

“Siden våre europeiske vekstaksjer har en global tilstedeværelse, forventer vi ikke å være immun mot den akutte økonomiske nedgangen som er forårsaket av virusutbruddet”, resonnerer de og gir eksempelet Amadeus, som mottar en liten avgift for hver solgte flysete, og blir direkte berørt av reduserte antall reisende og flyreiser til Asia.

I tillegg nevnes også Pernod Richards, som selger whisky, som har 10 prosent av salget i Kina.

“Vi er ikke bekymret, merkevarene er sterke, forretningsmodellen er lovende og forbrukere vil komme tilbake”, skriver duoen.

Mark Nichols og Mark Heslop skriver at de som investerer kan forvente at investeringsfilosofien deres vil være uendret, der de ser etter selskaper som har strukturell vekst og også har bærekraftige konkurransefortrinn. Spesielt leter de etter et lite antall selskaper, som med deres evne til å reinvestere kontantstrømmer internt til bærekraftig høy avkastning sannsynligvis vil gi attraktive vekstrater.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER