• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Absolute Return: Verste måneden siden fondsstart

skyggen av koronavirusutbruddet søkte investorer mot gull og statsobligasjoner, mens plasseringer som olje og kobber falt i verdi.

Det skriver fondsforvalter James CLunie i en månedskommentar for januar for aksjefondet Jupiter Global Absolute Return.

Fondet falt 8,3 prosent i verdi i januar, mens sammenligningsindeksen (LIBOR 3 Month EUR) var uendret i samme periode på 0,0 prosent. Målt i svenske kroner var Jupiter Global Absolute Returns utvikling -6,8 prosent i januar.

abs retu

Fondets utvikling i euro sammenlignet med LIBOR 3 Month Eur (Kilde: Jupiter AM)

__

James Clunie rapporterer at klimaet rammet fondet hardt noe som innebar det største tapet for fondet siden oppstarten, som han mener i stor grad er forklart av markedets syn på vekst og verdiandeler:

“MSCI World Value Index falt med 2,4 prosent, mens MSCI World Growth Index steg med 2,2 prosent, noe som betyr en forskjell mellom verdi og vekst på 4,6 prosent”, kommenterer han og bemerker at dette utgjorde 3,8 prosent av fondets tap.

Fondet har også blitt rammet av oppgangstider i shortede aksjer, med Tesla, Wayfair, Transdigm og Shake Shack i spissen, kunngjør forvalteren. Oppgangen i Tesla sto for 2,5 prosent av fondets nedgang i januar.

“Vårt syn er at disse selskapene er risikovillige og ustabile med dårligere grunnleggende forhold. De siste måneders kursutvikling er vanskelig å forklare med grunnleggende forhold”, kommenterer James Clunie, og legger til at klimaet for å investere i øyeblikket er utrolig utfordrende, kanskje på nivå med 1929 og 1999.

At det kinesiske markedet er blitt hardest rammet av koronaviruset, kan bety at staten inngår en støttepakke med samme dimensjoner som under finanskrisen, som forvalteren i slike tilfeller mener vil drive en rotasjon fra vekst til verdi.

“Vi holder fast i vår tro på at verdsettelse er viktig, mens vi styrer risiko og minimerer tapet under den for vår investeringsfilosofi på et ekstremt ugunstig tidspunkt”, avslutter James Clunie.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER