• OPPDRAGSARTIKKEL

Oddo Avenir Europe: -0,1% i januar, coronavirus i focus

(Fonder Direkt) ODDO BHF Avenir Europe Equity Fund tapte 0,1 prosent i januar og overgikk referanseindeksen (MSCI Europe Smid EUR NR), som falt 1,3 prosent. Dette fremgår av en rapport for årets første måned og avkastningen gjelder i fondets basisvaluta euro.

avenir

Utvikling for fondet og sammenligningsindeks de siste ti årene(Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondsforvalterne Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard og Sébastien Maillard bemerker at verdens investorer, i kjølvannet av bedre økonomiske utsikter, letter handelskonflikten og Brexit, glemte å forvente det uventede:

“Corona-viruset, et nytt virus som forårsaker dødelig lungebetennelse som oppsto i midten av januar i Wuhan, en by med 11 millioner innbyggere, har blitt et globalt folkehelseproblem”, beskriver forvalterne og skriver at utbruddet forårsaket en stor bekymring for forsyningskjeden mellom Kina og den vestlige verden.

De mener at denne uventede trusselen, som river opp gamle SARS-minner, har ført til at investorer velger bort mer risikable og sykliske aksjer. Bankene og de mest sykliske sektorene, som olje, råvarer og biler, var alle ned mellom 5-10 prosent.

“Bare de mest defensive sektorene, som eiendommer, samfunnsnytte og helsehjelp, klarte å trå vann eller noterte mindre økninger i løpet av den første måneden av året”, skriver forvalterne.

I slutten av januar hadde ODDO BHF Avenir Europe 39 porteføljer, og på landsnivå var den største eksponeringen i Frankrike, med 33,6 prosent av porteføljen. Deretter fulgte Storbritannia og Tyskland med 10,5 prosent hver, Sveits (6,9) og Irland (6,7). Samtidig var median markedsverdi av aksjene i porteføljen 8,12 milliarder euro, tilsvarende om lag 81,6 milliarder norske kroner til dagens valutakurs.

avenir2

(Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER