• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen m2: +3,7% i jan, redusert i hongkong som følge av koronavirus

(TDN Direkt): Eiendomsfondet Skagen m2 steg med 3,7 prosent i januar, mens referanseindeksen (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) økte med 3,2 prosent. Begge i svenske kroner. Fondets ga en avkastning på 34,2 prosent i 2019, mot referanseindeksen på 20,2 prosent.

“Tross volatilitet forårsaket av brexit, spenninger mellom USA og Iran, koronaviruset og andre hendelser, klarte Skagen m2 seg bra i både absolutte og relative termer”, skriver porteføljeforvalter Michael Gobitschek i en månedsrapport.

Japan i spissen

Det beste avkastningsbidraget i løpet av måneden kom fra japanske Mitsui Fudosan, som kunngjorde en positiv guiding i lys av et delvis salg av aksjer i Oriental Land, ifølge rapporten. Forvalteren påpeker at Mitsui Fudosan drar fordel av fortsatt tilbakekjøp av aksjer, et tiltak som er i tråd med ledelsens innsats for å styrke aksjonærenes verdi og selskapsstyring. Et annet betydelig positivt bidrag kom fra Aroundtown German, etter å ha kunngjort fremgang i fusjonen med TLG, skriver Michael Gobitschek, som også bemerker at dette også løftet den østerrikske sektorkollegaen (i porteføljen) CA Immobilien.

m2

De beholdningene som ga de beste og verste bidragene til avkastningen i januar. (Kilde: Skagen Fondene)

Virusutbrudd ledet til redusert risiko i Hongkong.

Det nye koronaviruset forårsaket frykt og usikkerhet i finansmarkedene i januar, noe som fikk Skagen m2 til å handle i Asia.

“Utbruddet av koronaviruset i Kina hadde en negativ innvirkning på våre to Hong Kong-baserte selskaper. Vi trimmet vår posisjon i den globale hotelloperatøren Melia for å styre risiko, og solgte eierandelen i Keck Seng”, skriver Michael Gobitschek.

Langsiktig medvind for global eiendom

Forvalteren vurderer at eiendomssektoren forblir attraktiv på grunn av stabilt og økende salg, lave finansieringskostnader og solide kontantstrømmer. Han mener videre at uansett hvilken vei økonomien og børsnoterte eiendomsselskaper tar på kort sikt, vil urbanisering og demografiske skift på lengre sikt bety medvind for global eiendom som aktivaklasse.

“Skagen m2 er godt posisjonert takket være sin filosofi og disiplinerte aksjevalg”, skriver Michael Gobitschek.

Pr 31. januar hadde fondet 35 porteføljebeholdninger, med de fem største landeksponeringene i USA, Tyskland, Japan, Sverige og Spania.

m22

Skagen m2s ti største eierandeler i slutten av januar. (Kilde: Skagen Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER