• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Global: +5,3% i jan, setter tillit til eksisterende eierandeler

(Fonder Direkt) Aksjefondet Skagen Global steg 5,3 prosent i januar, samtidig som fondets referanseindeks (MSCI ACWI NR USD) steg 2,6 prosent (begge målt i svenske kroner). I 2019 hadde fondet en avkastning på 33,2 prosent, mot 25,2 prosent for indeksen.

“Skagen Global gikk inn i det nye året i førersetet og overpresterte referanseindeksen i januar. Fondet endte også måneden før indeksen ble målt over en periode på ett, tre og fem år”, skriver porteføljeforvaltere Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen.

Høyere handelsvolumer løfter NYSE-eiere

Børsoperatøren Intercontinental Exchange var eierandelen som hadde sterkest avkastning i januar, med en positiv avkastningseffekt på 0,71 prosent. Forvaltnerne peker på et stigende sentiment, kombinert med bedre enn forventet handelsvolum, som de underliggende faktorene for New York Stock Exchange-eierens stigende aksjekurs.

m2

Skagen Globals beste respektive svakeste avkastningsbidrag i januar. (Kilde: Skagen Fonder)

Naturkatastrofer presser Hiscox

Spesialforsikringsselskapet Hiscox hadde ikke like flaks på børsen, som bidro med en negativ avkastning på 0,16 prosent til den samlede avkastningen i løpet av måneden.

“Med tre påfølgende år med alvorlige naturkatastrofer og dyrere erstatningskrav i det amerikanske markedet som følge av økende inflasjon, har Hiscox revidert sine inntjeningsutsikter på mellomlang sikt”, kunngjør Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen.

Forvalterne forklarer videre at Hiscox har flagget at de vil være mer forsiktige fremover. Dette for å være forberedt på eventuell ugunstig markedsutvikling.

Eierandelslisten var intakt i løpet av januar

Skagen Global kjøpte seg ikke opp eller kvittet seg med noen eierandeler i januar, ifølge rapporten. Forvalterduoen bemerker at den “usedvanlig sterke” markedsutviklingen i 2019 har redusert oppsiden i fondets beholdning, men de mener at porteføljen fremdeles er attraktivt verdsatt med en langsiktig investeringshorisont.

m22

Dette var Skagen Globals ti største eierandeler per 31 januar. Totalt var det 37 aksjer i porteføljen. (Kilde: Skagen Fonder)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER