• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: -0,2% i jan, overprestasjon fjerde måned på rad

(Fonder Direkt): Aksjefondet ODDO BHF Artificial Intelligence falt med 0,2 prosent i januar i sin basisvaluta dollar, samtidig som at fondets referanseindeks (100% MSCI World NR USD) falt 0,6 prosent. Oversatt til svenske kroner innebærer det +2,7 prosent for fondet og +2,3 prosent for referanseindeksen, da dollaren styrket seg mot kronen i løpet av måneden.

Utviklingen for ODDO BHF Artificial Intelligence og referanseindeksen siden fondets første publiserte nettoandelsverdi den 29. mars 2019. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Utviklingen for ODDO BHF Artificial Intelligence og referanseindeksen siden fondets første publiserte nettoandelsverdi den 29. mars 2019. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondsforvalterne Brice Prunas og Maxence Radjabi konstaterer i en månedsrapport at fondet overpresterte referanseindeksen i januar, samtidig som at driftsavkastningen var begrenset i absolutte tall.

Første halvdel av måneden oppgis å ha generert en positiv avkastning for fondet, hvilket innebærer at effekten av kursnedgangene i løpet av den senere delen av januar, da koronaviruset traff verdens aksjemarkedet, i stor grad ble nøytralisert.

“Måneden var den fjerde på rad med overprestasjon. Denne relative meravkastningen ble i januar drevet av et flertall faktorer, inklusive visse av våre investeringer i forsvarssektoren, hvilket fikk støtte fra både M&A-aktivitet og sterke kvartalsresultater. Vår eksponering mot den amerikanske teknologisektoren, som har hatt en utmerket start på året, bidro også til utviklingen”, skriver Brice Prunas og Maxence Radjabi.

Visse porteføljeinnehav med eksponering mot 5G tynget derimot fondets utvikling, ifølge rapporten, til tross for sterke resultater. Forklaringen som forvalterne gir er at det var spørsmål om å hente inn gevinst i sektoren i løpet av måneden, etter bratte prisøkninger i 2019.

Per siste januar hadde ODDO BHF Artificial Intelligence 60 aksjer, med en relativt lav konsentrasjon av kapital blant de fem største beholdningene. Disse var Verint Systems, Arista Networks, ST Microelectronics, Skywork Solutions og Bae Systems, og hadde en samlet porteføljevekt på 8,7 prosent.

ai2

På sektornivå har fondet sine to klart største eksponeringer mot halvlederindustrien og programvare & tjenester. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER