• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Value: +8,7% 4kv, verdiinvesteriner på "generation low"

(Fonder Direkt): Jupiter Global Value Equity Fund steg med 8,7 prosent i løpet av fjerde kvartal 2019, noe som medførte at den årlige avkastningen landet på 10,9 prosent. Fondets referanseindeks (MSCI AC World) økte med 9,1 og 27,3 prosent i samme tidsperioder. Tallene gjelder i fondets basisvaluta US dollar.

Det fremkommer av en kvartalskommentar fra fondforvalterne Ben Whitmore og Dermot Murphy.

“De globale aksjemarkedene steg i kvartalet som et resultat av fremgang mot en fase en avtale i handelskrigen mellom USA og Kina, noe som reduserte bekymringen for den globale økonomien, og et klart resultat i det britiske folkevalget”, skriver forvalterne.

De bemerker videre at verdiinvesteringer ikke forbedret seg i forhold til vekstinvesteringer i kvartalet, men at førstnevnte i det minste gjorde det bedre enn i løpet av årets syv første måneder.


TP ICAP fremste bidrag i kvartalet

Den største bidragsyteren til fondets avkastning i fjerde kvartal kom fra finansselskapet TP ICAP. Dette etter at selskapet ga ut resultater som viste at TP ICAP hadde høy tradingaktivitet de siste månedene, da markedet reagerte på handelsspenninger og Brexit, ifølge kommentaren. Andre kvartalsvinnere i porteføljen var Anglo American, Ralph Lauren og Volkswagen.

Uklare utsikter for sattelitt-TV

Verre gikk det for medieselskapet Pearson, som falt på børsen etter en nedslående uttalelse om selskapets nordamerikanske avtale, sier Ben Whitmore og Dermot Murphy, og legger til at markedet allerede var pessimistisk til aksjen før det.

“Sky Network Television Limited (Sky New Zealand) er fortsatt veldig lavt verdsatt og har et nytt lederteam. De har sikret seg de viktigste rettighetene til innhold de neste 5-7 årene. Endringen i forbrukerens preferanse for å foretrekke strømmetjenester før satellittvisning har imidlertid forårsaket mye større usikkerhet om fremtidig inntjening”, estimerer forvalterne.


Comeback i sikte for verdiinveseringer?

Ben Whitmore og Dermot Murphy bemerker at verdi som en investeringstil i forhold til vekst er på det laveste nivået sett over en generasjon (generasjon lav). Verdiinvesteringer i dag er videre oppgitt å plassere seg i den første persentilen målt over tretti år og dermed være så billig som de noen gang har vært.

“Så lenge verdien av å investere ikke har blitt ‘ødelagt’, viser historien for øyeblikket at dette kan være et veldig godt inngangsnivå for stilen”, sier lederne.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER