• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology Growth: +7,0% 4kv, spår "haukete" Fed

(Fonder Direkt) Globale aksjemarkeder belønnet investorer med fortsatt god avkastning i fjerde kvartal. Sentralbankenes ekspansive pengepolitikk var en viktig driver for den muntre aksjemarkedsstemningen.

Det skriver fondsforvalteren Charlie Thomas i en kvartalsvis kommentar for aksjefondet Jupiter Global Ecology Growth, som investerer i selskaper med virksomhet som forventes å dra nytte av fokuset på bærekraft.

Fra desember hadde fondet en avkastning på 0,8 prosent, mens referanseindeksen (FTSE ET100) steg 5,5 prosent. For hele året er fondets avkastning 32,7 prosent, mens referanseindeksen noterer + 36,9 prosent. Dette gjelder i fondets basisvaluta euro. Målt i svenske kroner var Jupiter Global Ecology Growths utvikling +2,9 prosent i desember, og for året som helhet steg fondet 37,6 prosent.

ecology

Fondets utvikling i euro sammenlignet med FTSE ET100 (Kilde: Jupiter AM)


Oppgang i Tesla førte til betydelig oppgang i sammenligningsindeks

Fondet hadde en positiv absolutt avkastning, men kunne ikke følge tritt med sin referanseindeks, som hadde en sterk utvikling takket være den forbløffende avkastningen på 74 prosent for Tesla, som også står for den største andelen av indeksen og ikke er blant fondets eierandeler. Teslas andel skjøt opp etter en overraskende rapport i tredje kvartal der de kunngjorde en positiv justert inntjening per aksje og en uttalelse fra Elon Musk om planlagt bilproduksjon i Tyskland ga aksjkursen ekstra drivstoff.

“Selv om utelukkelsen av Tesla har svekket fondets relative prestasjon, utgjør andelen 13 prosent av FTSE ET100, noe som gjenspeiler den betydelige konsentrasjonen av eiendeler i indeksen og utvilsomt er en usunn eksponering mot et selskap som har en svak balanse og sliter med å generere og opprettholde kontanter og overskudd, “argumenterer Charlie Thomas.

Når det er sagt, mener han imidlertid at Teslas ambisjoner med elbiler og batterier er positive for markedet som helhet da industrien må omstille seg raskere enn forventet, noe som åpner for spennende investeringsmuligheter i andre selskaper som kan dra nytte av fremgangen til elbiler.

“Fondet er eksponert for en rekke selskaper som drar nytte av endringene i bilindustrien, inkludert Infineon Technologies, Sensata Technologies og BorgWarner,” sier forvalteren.

Når det gjelder handelskonflikten mellom USA og Kina, påpeker forvalteren at stegene som ble tatt mot en avtale mellom partene var positive for fondet og spesielt for beholdninger som Alfa Laval og Atlas Copco.

“Ingeniørselskapet Atlas Copco fortsatte sin sterke utvikling fra tidligere i år, og selskapet fortsatte å gjøre det bedre enn forventet, takket være en forbedret produktmiks og økt etterspørsel fra halvlederindustrien, til tross for en utbredt svakhet i den globale produksjonsindustrien,” skriver Charlie Thomas.

“Kan ikke utelukke volatilitet fremover”


Til tross for en mer positiv utvikling knyttet til den tidligere makroøkonomiske uroen, påpeker Charlie Thomas at de kommende kvartalsrapportene vil være veldig interessante for å få et tydeligere bilde av hvordan den underliggende økonomien faktisk gjør det.

“Vi kan ikke utelukke fremtidig volatilitet for månedene fremover, og spesielt ettersom Federal Reserve vil stramme til etter den siste stimulansen. Samtidig kan volatilitet skape muligheter og vi fortsetter å se attraktive verdier innenfor våre syv bærekraftstemaer: sirkulær økonomi, ren energi, mobilitet, vann, miljøtjenester, energieffektivitet og bærekraftig landbruk, ernæring og helse, “avslutter Charlie Thomas.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER