• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Absolute Return: -1,0% 4kv, Teslashort tynget

(Fonder Direkt) De globale aksjemarkedene steg ytterligere i løpet av det siste kvartalet i 2019. James Clunie, hedgefondsforvalter Jupiter Global Absolute Return, uttaler i en kvartalsrapport at den amerikanske sentralbankens “dramatiske intervensjon” i repomarkedet var en viktig driver for risikovilligheten.

gl abs return

Fondets utvikling i euro sammenlignet med LIBOR 3 måneders EUR (Kilde: Jupiter AM)

Til tross for det positive aksjemarkedet, registrerte fondet en nedgang i kvartalet, som et resultat av en negativ utvikling i oktober og november.

Redusert shortposisjonen i Tesla


Den positive avkastningen fra våre viktigste shortposisjoner, Shake Schack og Wayfair, ble overskygget av shortposisjonen i Tesla da aksjen steg 74 prosent i løpet av kvartalet i lokal valuta, forklarer forvalteren.

Til tross for oppgangen i Tesla, så opprettholder fondet sin shortposisjon, men James Clunie sier at det har vært “smertefullt” og uttaler at fondet har begrenset størrelsen på shortposisjonen.

“Elon Musks uttalelse om planer om å produsere biler i Tyskland fikk aksjen til å stige, etter at prisen allerede var opphetet av en uventet positiv rapport for tredje kvartal,” skriver James Clunie.

Forvalteren påpeker at han ble overrasket over resultatrapporten og mener at det har mer å gjøre med et “kreativt regnskap” enn en ekte forbedring av selskapets lønnsomhet, og fondteamets analyse peker fremdeles på at andelen ikke er verdsatt på nivå med den underliggende virksomheten.

gl abs return 2

Kursutvikling for Tesla det siste kvartalet. (Kilde: Infront)

Britisk valg sto bak positiv desembermåned

At fondet hadde en positiv avkastning i desember tilskrives hovedsakelig valget i Storbritannia, der Boris Johnsons tok seieren hjem. James Clunie kunngjør at fondet har tatt posisjoner i undervurderte britiske selskaper som økte i verdi etter valget da markedet mente at fremtidig usikkerhet var noe redusert.

“Våre eierandeler i disse aksjene var ikke en investering i valget, men vi fulgte vår vanlige utvelgelsesprosess som førte til denne posisjoneringen, men så var valget en katalysator som frigjorde den underliggende aksjeverdien”, forklarer forvalteren.

Han påpeker også at utvelgelsesprosessen førte til at porteføljen ble bygd opp av aksjer i andre utfordrende markeder som vurderes som billige, men stabile, slik som det russiske selskapet Gazprom, som overrasket markedet da de innførte en aksjonærvennlig utbyttepolitikk. James Clunie trekker også frem at fondet har flere upopulære japanske aksjer som de mener har latent potensiale og venter på at markedet skal komme til samme konklusjon.

Samtidig fremkommer det at utvelgelsesprosessen fører til at fondet har et stort antall shortposisjoner over hele verden, med en vekt i USA. James Clunie kunngjør også at fondet har hatt en bedre risikojustert avkastning på shortsiden siden han overtok som forvalter av fondet i 2013.

“Til tross for dette har det vært en utfordrende periode å være short: Vi har shortet et bullmarked som har blitt ledet av USA hvor vekstselskaper har drevet markedet. Tesla var som sagt en smertefull eierandel, men også Nvidia,” skriver han.

Den viktigste grunnen til den positive utviklingen av aksjene i løpet av kvartalet, mener James Clunie, er Feds inngripen i repomarkedet, “repokalypsen”.

“Nasdaq Composite har økt betydelig siden Fed innledet denne politikken og styrtet de spekulative tenkemåtene som ble dannet av et tiår med ukonvensjonell sentralbankpolitikk”, begrunnet James Clunie.

Avventer rotasjon

Når det gjelder tiden fremover, skriver forvalteren at noe som vil være til nytte for porteføljen er en rotasjon.

“En rotasjon fra vekst til verdi, USA til internasjonale markeder eller bullmarkedet til noe annet. Jo skarpere rotasjon, desto større er den potensielle fordelen,” skriver han.

Gjennom fondets utvelgelsesprosess inkluderer porteføljen aksjespesifikke risikoer som risikoen for å shorte vekst, være long i aksjer og markedsrisiko (long Storbritannia, Japan og Russland, short i andre land - spesielt USA).

“Porteføljen er også rundt 11 prosent nettoshort i aksjer, så det er en beta-risiko også. Med denne typen risikoprofiler vil porteføljen tjene penger i noen scenarier og tape penger i andre, og fondet har hatt en negativ trend de siste tre årene, først og fremst fordi verdiaksjer har prestert dårlig sammenlignet med vekstaksjer, “skriver han.

Oppsummert bemerker han at porteføljen og dens utvikling, til tross for at den har vært negativ den siste tiden, er nøyaktig hva man kan forvente som et resultat av utvelgelsesprosessen.

“Mens porteføljen kan forsvares, er vi klar over at det har vært en utfordrende periode for investorer, og vi setter pris på din utholdenhet. I det nåværende klimaet er det viktig for oss å gjenopprette vårt engasjement for å opprettholde vår prosess og vårt utrettelige arbeid for å gjennomgå og utfordre forutsetninger”, avslutter han.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER