• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: +5,2% i 4kv, laget plass til svensk verkstedsduo

(Fonder Direkt) Aksjefondet Jupiter European Growth steg 5,2 prosent i fjerde kvartal 2019, noe som medfører at fondets samlede avkastning var 29,3 prosent i løpet av året. Tilsvarende tall for referanseindeksen (FTSE World Europe) var henholdsvis 5,9 og 26,9 prosent (begge i fondets basisvaluta euro).

Det fremgår av en kvartalskommentar fra forvalterne Mark Nichols og Mark Heslop, som overtok roret til Jupiter European Growth 1. oktober 2019.

Europeiske aksjer tok seg videre opp i løpet av kvartalet, til tross for at den økonomiske aktiviteten i Europa forble svak, konstaterer de. Årsakene bak oppgangen er blant annet stabilisering av europeiske økonomiske nøkkeltall, utsikter om en USA-Kina fase en handelsavtale (som senere ble undertegnet i januar), og økt klarhet i Storbritannias stilling til Brexit, etter de konservative Tories klare seier i desember.


Ny portefølje er nesten fullstendig implementert

Siden de to forvalterne overtok kontrollen over fondet, har de viet tiden til å tilpasse porteføljen deres egne ideer og investeringsstil. Denne prosessen er rapportert å være fullført til omtrent 90-98 prosent ved årsskiftet.

“Gapet består av noen få eksisterende større eierandeler som vi skulle ønske var litt mindre dominerende, også er det noen eierandeler vi ønsker skulle vært mer fremtredende”, kunngjør Mark Nichols og Mark Heslop. De legger til at de er komfortable med porteføljen og venter nå på at markedet skal tilby dem mer attraktive posisjoner for å implementere de sist nevnte endringene.

De mest merkbare salgene som ble gjort i løpet av kvartalet var Bayer, Carnival, Infineon Technologies, Mowi og Wirecard, ifølge forvalterne. Samtidig trekker de frem de nye eierandelene Altas Copco, Assa Abloy, Davide Campari Milano, IMCD, Kingspan, Legrand, Pernod Ricard og Sika.


Investerer ikke uten bærekraftige diversifisert forretningsmodeller

Mark Nichols og Mark Heslop understreker at fondets røde tråd fremdeles er strukturelle vekstmuligheter, diversifiserte forretningsmodeller med bærekraftige konkurransefortrinn og konsentrerte posisjoner.

“For oss kommer bærekraften i en diversifisert forretningsmodell som tilbyr høy avkastning først - vi investerer ikke uten den. Årsaken er at vi tror at muligheten til å oppnå en overlegen langsiktig avkastning hovedsakelig skyldes den bærekraftige karakteren av de differensierte modellene vi har identifisert, og som det kortsiktige aksjemarkedet ofte ikke klarer å verdsette fullt ut”, skriver Mark Nichols og Mark Heslop.

Europa er et hjem for mange foretak som selger luksusvarer

Forvalterne omtaler kategorien luksusvarer i positive termer, med temaet produkter og tjenester som er etterspurt over hele verden, og som ofte kommer fra selskaper i Frankrike og Italia. Mange av fondets eierandeler har betydelig intellektuell kapital i form av varemerker, lisenser og patenter, og har mye suksess i verden, ifølge forvalterne. De peker videre på at som følge av historiske omstendigheter er Europa hjem til mange av disse selskapene, og dette har gjort det lettere å få fotfeste i andre deler av verden som et resultat av de kulturelle båndene som fremdeles eksisterer med tidligere handelspartnere.

Mark Nichols og Mark Heslop skriver at de er sikre på at deres detaljerte og grundige prosess vil gi investorer en mulighet til å delta i å finne og eie fremragende selskaper som, gjennom deres evne til intern reinvestere sine kontantstrømmer til bærekraftig høy avkastning, sannsynligvis vil levere attraktive veksttall.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER