• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: -1,0% i 4kv, ser markedsoptimise som kortvarig

(Fonder Direkt): Rentefondet Jupiter Dynamic Bond falt med 1,0 prosent i fjerde kvartal 2019, noe som resulterte i en avkastning på 6,6 prosent for 2019. Fondets referanseindeks (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) var opp 0,5 prosent i kvartalet og steg med 5,8 prosent for helåret 2019.

Det fremgår av en kvartalskommentar fra fondsforvalterne Ariel Bezalel og Harry Richards, som konstaterer at risikoappetitten styrket seg i fjerde kvartal.

Optimisme for obligasjonsmarkeder i fjerde kvartal


Faktorer som ifølge forvalterne bidro til å øke risikovilligheten inkluderte optimisme rundt en fase 1-avtale mellom USA og Kina i handelsforhandlingene, at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve fortsetter å støtte repo-markedet gjennom store aktivakjøp, og at de konservative “Tories” vant en klar majoritet i det britiske valget.

“Obligasjonsmarkedene reflekterte den mer optimistiske stemningen da rentene på statsolbigasjonene steg (prisene falt) mens bedriftsobligasjoner overpresterte, der mer risikofylte high yield-obligasjoner presterte spesielt godt”, skriver Ariel Bezalel og Harry Richards.


Statsobligasjoner og CDS-derivater traff avkastningen

Til tross for et tap i absolutte tall i lpet av det fjerde kvartalet oppgis Jupiter Dynamic Bond å ha fremdeles gptt bedre enn sin referansegruppe i løpet av 2019. Fondets største negative bidragsytere i kvartalet var langsiktige amerikanske og australske statsobligasjoner, i takt med at avkastningskurvene ble brattere globalt. Samtidig falt fondets CDS-derivater også innenfor high yield-markedet, da kredittspreader kontraherte. Denne effekten ble imidlertid redusert av en sterk utvikling i high yield og kreditter i vekstmarkeder, som deltok i “risk-on-rally”, ifølge kommentaren.

Fondet dro nytte av valgresultatet i Storbritannia

Beholdninger i britiske kreditter ledet veien i en positiv forstand i løpet av kvartalet, da de fikk støtte fra valgresultatet. Videre fortsatte globale proteinprodusenter å dra fordel av forsyningssjokket forårsaket av den afrikanske svineinfluensan i Kina. Samtidig leverte beholdinger i olje- og gassektoren god avkastning. Blant utstedere som hadde en spesielt positiv påvirkning på avkastningen nevner forvalterne de britiske luftfartprodusentene Boparan og Simmons, olje- og gassprodusentene Enquest og Vine Oil & Gas og de britiske bankene RBS, Barclays og Lloyds.

“Vi dro nytte av at brexit-relaterte halerisikoer forsvant etter det britiske valget gjennom å legge til nye kortsiktige verdipapirer med relativt attraktive rentekuponger. Disse inkluderte veihjelpselskapet AA og ‘energiselskapsfirmaet’ Drax Power”, meddeler forvalterne.

Fastholder negativt syn på verdensøkonomien

Ser man fremover motiverer forvalterne hvorfor de fortsatt tror at det er klokt å eie langsiktige statsobligasjoner. De forventer at den globale økonomiens nedbremsing kommer til å fortsette, ledet av Kina, og vil trumfe den kortsiktige “kosmetiske” optimismen som nå råder. I USA anslår forvalterduoen at et fall i fortjenesten for selskaper vil ramme veksten i andre og tredje kvartal 2020, og dermed legge ytterligere press på Federal Reserve for å kutte renten igjen.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER