• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Global: +1,4% 4kv, fondets beste år siden 2010

(Fonder Direkt) Aksjemarkedet i de fleste regioner presterte veldig bra i 2019, og europeiske aksjer hadde den beste utviklingen på årsbasis siden 2009.

Aksjefondet Skagen Global presterte bedre enn sammenligningsindeksen for året som helhet da fondet steg 36,3 prosent, mens sammenligningsindeksen (MSCI ACWI NR) var notert 33,7 prosent høyere (begge i svenske kroner). For fjerde kvartal var fondet imidlertid opp 1,4 prosent, mens referanseindeksen steg 4,0 prosent.

Dette fremgår av en kvartalskommentar fra forvalterne Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen, som påpeker at fondet leverte sin beste relative årlige avkastning siden 2010.

sk global1

Skagen Globals beste og svakeste avkastningsbidrag i løpet av kvartalet. (Kilde: Skagen Fonder)

Microsoft, DSV & Mastercard årets vinnere

Forvalterne presenterer IT-giganten Microsoft, transport- og logistikkselskapet DSV og kortgiganten Mastercard blant fondets beste avkastningsbidrag i løpet av året, når det gjelder absolutt avkastning.

Når det gjelder IT-giganten Microsoft, forklarer forvalterne at selskapet hadde et fantastisk år drevet av sterk resultater for alle forretningsenhetene.

“Den offentlige skyplattformen Azure fortsetter å oppnå markedsandeler og oppmuntrende nok, kunngjorde Pentagon i fjerde kvartal at de har tildelt Microsoft den prestisjetunge JEDI-kontrakten til en verdi av 10 milliarder dollar”, skriver forvalterne.

Det danske transport- og logistikkselskapet DSV steg nesten 80 prosent i 2019 og Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen beskriver hvordan selskapet gjennom oppkjøpet av den sveitsiske konkurrenten Panalpina skapte et av verdens største transport- og logistikkfirmaer.

“Markedets forventninger til integrasjonen av de to selskapene er relativt høye, men vi tror at DSVs utmerkede ledelse kan påta seg oppgaven”, bemerker forvalterduoen.

Solgt seg ut av Deutsche Wohnen & Nissan Chemical i løpet av 2019

Blant porteføljens dårligste avkastningsbidrag for 2019 var det tyske eiendomsselskapet Deutsche Wohnen, det japanske kjemiselskapet Nissan Chemical, men også forsikringsselskapet Hiscox, påpeker Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen.

Tyske politikere innførte strengere leiekontrolltiltak i Berlin i løpet av året, som forvalterne mener har medført at det anses mindre attraktivt å investere i Deutsche Wohnens og dermed har de solgt hele posisjonen.

“I Japan nedjusterte det spesialkjemiske konglomeratet Nissan Chemical utsiktene i løpet av første halvår som følge av svekket etterspørsel. Vi har solgt oss helt ut”, skriver forvalteren for Nissan Chemical.

Spesialforsikringsselskapet Hiscox har hatt et vanskelig år formidler forvalterne, som påpeker at selskapet led store tap som følge av orkaner, branner og tyfoner.

“Vi utnyttet den overdreven prisnedgangen for å øke posisjonen vår litt. Vi tror ledelsen vil være i stand til å snu ved hjelp av administrerende direktør Bronek Masojadas ledelse”, resonnerte Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen.

sk global2

Skagen Globals land- og sektoreksponering i forhold til fondets referanseindeks (MSCI ACWI NR USD). (Kilde Skagen Fonder)

Forvalterduoen fremhever at 2019 var et eksepsjonelt år når det gjelder avkastning, noe som har dempet deres kortsiktige entusiasme for aksjemarkedet. Samtidig påpeker de at de vil fortsette å bruke sitt investeringsmandat for å prøve å finne undervurderte selskaper med robust økonomi, sterke konkurranseposisjoner og med en ledelse som er dyktige til å allokere kapital. Porteføljen er fortsatt attraktivt verdsatt til tross for at gjennomsnittlig oppside er noe lavere enn normalt på grunn av den sterke oppgangen i aksjemarkedet i 2019, skriver forvalterne.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER