• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen m2: Bedre enn indeks for fjerde året på rad

(Fonder Direkt) Det globale eiendomsfondet Skagen m2 legger et sterkt kvartal bak seg. Sammenligningsindeksen (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) falt 1,4 prosent i løpet av fjerde kvartal, mens Skagen m2 leverte en avkastning på 5,3 prosent i basisvaluta SEK.

Dette skriver forvalteren, Michael Gobitschek, i en kvartalsrapport for fondet. For året 2019 hadde fondet en oppgang på 34,2 prosent, sammenlignet med indeksen som steg 20,2, og Michael Gobitschek påpeker at fondet slo sin referanseindeks fjerde år på rad.

“Statsrenter har falt ytterligere i løpet av året, og eiendommer fortsetter å tilby en premie sammenlignet med de fleste andre aktivaklasser til tross for rekordlave renter i mange markeder,” forklarer Michael Gobitschek

Fondet består av 36 selskaper, med størst vekt i Equinix, CA Immobilien Anlagen og Catena. Ti selskaper er lagt til i løpet av året og elleve har forlatt porteføljen, kunngjør Michael Gobitschek. De siste tilskuddene er to private eiendomsselskaper i form av LEG Immobilien og Equity Residential, samt to boligeiendomsselskaper gjennom Health Care Trust of America og Brookdale Senior Living, melder Michael Gobitschek.

m2

De ti største postene i Skagen m2 per 31 desember. (Kilde: Skagen Fonder)

Catena vinner på e-handelstrend

Den største bidragsyteren i kvartalet ble svenske Catena, som fortsetter å dra nytte av en sterk e-handelstrend, og Norwegian Self Storage Group, hvis vekst hovedsakelig skyldes oppkjøp, ifølge Michael Gobitschek. På nedsiden nevner fondsforvalteren Colony Capital og Equity Residential.

I fremtiden vil fondet fortsette å prioritere defensive undersektorer med sekulær vekst, og Michael Gobitschek nevner leieboliger og lagring / selvlagring som et eksempel i denne kategorien. I tillegg tror han at selskaper med fokus på bærekraft vil være vinnere i det lange løp.

Politisk risiko

“Den største kortsiktige risikoen i sektoren, bortsett fra en uventet og rask renteoppgang, er en rask nedgang i økonomisk vekst eller lavkonjunktur,” skriver Michael Gobitschek.

Politisk risiko bør også tas i betraktning, ifølge Michael Gobitschek, og trekker frem eksempler som diskusjoner om task på leienivået i Berlin, og den statskontrollerte tilgangen til land i Hong Kong.

m22

Geografisk fordeling av eierandelene i SKAGEN m2, sett i porteføljens ti største landvekter. I prosent. (Kilde: SKAGEN Fonder)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER