• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Kon-Tiki: +4,0% i 4kv, beskjedne verdsettelser i porteføljen anses å gi støtte

(Fonder Direkt) Aksjefondet Skagen Kon-Tiki steg 4,0 prosent i fjerde kvartal 2019 i svenske kroner, og bare i desember hadde fondet en økning på 4,9 prosent. Fondets referanseindeks (MSCI EM NR) økte med henholdsvis 6,6 og 5,4 prosent.

Dette fremgår av en kvartalsrapport utarbeidet av fondsforvalterne Cathrine Gether og Fredrik Bjelland, der de bemerker at fondets verdifokuserte investeringsfilosofi hadde fortsatt motvind i kvartalet.

Det siste skal ha blitt manifestert i et uvanlig stort prestasjonsgap mellom MSCI Emerging Market sine to delkomponenter verdi og vekst, ifølge rapporten. Imidlertid sies fondet å ha overprestert verdisegmentet (MSCI EM Value), og forvalterne skriver at de blir oppmuntret av de sterke bidragene som har kommet fra noen av aksjene som har blitt inkludert i porteføljen de siste 12-18 månedene.

kon tiki

Aksjene som ga henholdsvis den beste og dårligste avkastningen i fjerde kvartal 2019. (Kilde: Skagen Fonder)

Som nevnt ovenfor var det sørkoreanske halvlederfirmaet Samsung Electronics som var det største positive bidraget i Kon-Tiki i løpet av kvartalet, og det var en rekke faktorer som drev opp kursen:

“Aksjen hadde sterk utvikling i løpet av kvartalet da minnebrikkesyklusen for 2020 ser mer lovende ut med en økning i spotmarkedsprisen nylig, normaliserte lagerkanaler, en potensiell oppside i datasenterbrikke etterspørselen, 5G-telefonitemaet og den etterhengene effekten av capex-kuttene i 2019 som kan føre til en forsyningsmangel», skriver Cathrine Gether og Fredrik Bjelland. Forvalterne legger til at aksjen fortsatt omsettes til en svært attraktiv verdsettelse, og at de fortsatt ser rom for en akselerert tilbakebetaling til aksjonærene.

Til og med bra drag i shipping- och lakseselskaper

Angående rederiet Euronav, som er nummer to på avkastningslisten, fikk aksjen støtte av en kombinasjon av regulatoriske, sesongmessige og geopolitiske hendelser, som skapte det sterkeste miljøet for råoljetankere siden 2008, ifølge rapporten. Videre åpner en vedtektsendring for kvartalsvis utbytte, noe som betyr at forvalterne forventer positive nyheter i løpet av året.

Lakseoppdretterfirmaet Atlantic Sapphire sies å ha stadig styrket seg de siste to årene, ettersom risikoen i forretningsmodellen kontinuerlig har blitt redusert ved å nå kritiske milepæler i utviklingen av landbasert lakseoppdrett.

“Vi er stolte av å ha spilt en viktig finansieringsrolle på et kritisk stadium for dette revolusjonerende landbaserte lakseoppdrettsselskapet. Dette er helt klart den mest ESG-vennlige og bærekraftige kilden til proteinproduksjon vi har kommet over i vårt investeringsunivers”, sier forvalterduoen.

Tullow Oil har ikke levert, går ut av porteføljen

Det London-noterte oljeselskapet Tullow Oil ble porteføljens store skuffelse i løpet av kvartalet, etter at selskapet uventet kunngjorde at viktige oljefunn utenfor kysten av Guyana besto av tungolje med høyt sulfatinnhold, ifølge forvalterne. Denne nyheten sies å ha sådd tvil om den kommersielle levedyktigheten til selskapets eiendeler i området.

“Med en administrerende direktør og letedirektør som forlater selskapet, er en gjennomgang av selskapet underveis der man ser på behovet for å støtte kontantstrømgenerering etter en veldig skuffende produksjonsoppdatering. Vi har solgt posisjonen på grunn av mistillit til ledergruppen, styrets kontrollstrukturer og deres kommunikasjonsstrategi som har sviktet investorer”, skriver Cathrine Gether og Fredrik Bjelland.

Fondet har også solgt eierandeler i Turkish Air, som skjedde umiddelbart etter at Tyrkia startet sin offensiv i Syria. Salget var et resultat av den geopolitiske bekymringen som fulgte hendelsen, ifølge rapporten.

En nedtrykt aksjeduo med oppside?

To aksjeposter som presterte svakt i løpet av kvartalet, men der forvalterne har et mye mer positivt syn, er teleselskapet China Unicom og bilprodusenten Hyundai Motor.

China Unicom har imidlertid nylig kommet med svake abonnementstall, men ved en verdsettelse av 2 x ev/ebitda ser forvalterne på nedsiden som relativt liten, mens 5G-samarbeid med China Telecom samtidig forventes å føre til et nettverk på nivå med markedslederen.

Hyundai Motor falt på sin side til tross for en kapitalmarkedsdag som ga optimisme, der selskapet la frem en detaljert plan for en bærekraftig marginvekst gjennom kostnadsbesparelser, ifølge forvalterne. Cathrine Gether og Fredrik Bjelland mener at kombinasjonen av oppjustert inntjening og forbedret aksjonæravkastning ikke er reflektert i dagens verdsettelse.

God verdsettelsesstøtte i porteføljen

“Til tross for at fondet har gitt en sterk absolutt avkastning i 2019, forblir Kon-Tiki attraktivt verdsatt, samtidig som fondet holder fast på den verdibaserte investeringsfilosofien. Med en diversifisert portefølje med 46 selskaper som handles til mindre enn 8,5 X P/E for 2020 og 1 x P/B, tilbyr dette en verdsettelsesbeskyttelse sammenlignet med MSCI EM som handles til henholdsvis mer enn 11 og 1, 6 ganger”, skriver fondsforvalterne. Samtidig bemerker de at MSCIs verdensindeks handler til en anstendig premie sammenlignet med fremvoksende markeder, med et P/E-forhold på 17 og et P/B-forhold på 2,6.

Følgende er Skagen Kon-Tikis ti største porteføljebeholdning per 31. desember:

kon tiki2

Kilde: Skagen Fonder


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER