• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Insight: Fondets svake resultat i 2019 en skuffelse

(Fonder Direkt): Aktivistskyggefondet Skagen Insight steg 1,1 prosent i verdi i løpet av fjerde kvartal, mens referanseindeksen (MSCI World NR USD) steg 3,6 prosent, begge tall i svenske kroner.

Det skriver fondsforvalter Tomas Johansson i en kommentar angående fjerde kvartal. For 2019 underpresterte fondet referanseindeksen, en økning på 21,8 prosent for fondet sammenlignet med indeksen, som steg 34,9 prosent.

insight1

Skagen Insights eksponering mot land og sektorer i forhold til fondets referanseindeks (MSCI World NR USD). (Kilde: Skagen Fondene)

“Det var ikke i tråd med forventningene våre, og fondets relative underprestasjon var skuffende. Noen år testes vår tålmodighet, og 2019 var et slikt år”, kommenterer Tomas Johansson.

Fremfor alt nevner han at aktivistinvestorer hadde nok et år med underprestasjoner, noe som da gjør det vanskelig for aktivistskyggeinvestorer å generere avkastning.

Tomas Johansson påpeker imidlertid at flere aktivistinvestorer i fjor gjennomførte flere tiltak for å forbedre selskapene, og nevner ThyssenKrupps omstilling, som ifølge Tomas Johansson kan skape aksjonærverdier i 2020.

De største positive bidragsyterne i kvartalet var Teikoku Sen-I og Rexel. Når det gjelder Teikoku, mener Tomas Johansson at årsaken er den styrkede balansen og en ny aktivist som har tatt kontroll over litt over 5 prosent av selskapet. Selskapet jobber med katastrofeberedskapsutstyr i Japan, og Tomas Johansson mener derfor at selskapet kan dra nytte av det kommende OL i Tokyo.

På årets siste dag nevner Tomas Johansson også at det ble presentert positive nyheter om en annen stor beholdning i porteføljen, Hudsons Bay.

“Vi hadde allerede skrevet i kommentaren vår for november at vi forventet at innsidergruppen som kontrollerer 57 prosent av selskapet ville heve budet. Vi hadde også informert ledelsen om at vi synes de to foregående budene var for lave. Derfor var det gledelig at innsidegruppen la frem et høyere bud på nyttårsaften, noe som igjen fikk aksjen til å stige seg til det høyeste nivået siden vi kjøpte inn. Vi så dette som en mulighet til å selge av hele beholdningen vår med fortjeneste”, forklarer forvalteren.

På nedsiden var Armstrong Flooring, ThyssenKrupp og Eltel svakest. Armstrong Flooring har vært tynget av tariffer på importerte varer fra Kina, skriver Tomas Johansson.

insghi

Fondets beste og dårligste porteføljeutvikling i løpet av kvartalet når det gjelder avkastning. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondet består av 34 selskaper, med ThyssenKrupp, Dai-ichi Life Holdings og Telecom Italia som de tre største beholdningene. Skagen Insight har en overvektig eksponering mot Japan, Tyskland, Italia og Sverige sammenlignet med indeksen. Samtidig bemerkes en betydelig undervekt i USA, med 22,1 prosent av kapitalen, mot 63 prosent i indeksen.

“Vi fortsetter å ha en portefølje med sterkt undervurderte selskaper med minoritetseiere som jobber for positiv endring”, avslutter Tomas Johansson.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER