• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Focus: +5,1% i 4kv, ser potensial for "massiv rotasjon" for verdiaksjer

(Fonder Direkt): Aksjefondet Skagen Focus steg med 5,1 prosent i fjerde kvartal 2019 regnet i svenske kroner, mye takket være en oppgang på 5,2 prosent i desember. Avkastningen for helåret var dermed på 28 prosent, mens fondets referanseindeks (MSCI ACWI NR USD) steg 33,7 prosent.

Det fremgår av en kvartalsrapport.

Rotete år påvirket selskapets investeringsbeslutninger

Fondsforvalterne Jonas Edholm og David Harris konstaterer at høy usikkerhet preget investeringsåret 2019, med fokus på handelskrig og relasjonen mellom USA og Kina. Det volatile forretningsklimaet har satt store globale investeringer på pause og slått mot hele verdikjeder.

focus

Skagen Fokus beste og verste avkastningsbidrag i løpet av fjerde kvartal 2019. (Kilde: Skagen Fonder)

“Dette bakteppet er en viktig medvirkende faktor til den svake utviklingen for verdiaksjer i løpet av 2019. Den fikk også aksjeinvestorer i økende grad bevege seg mot oppfattede sikre aksjer med lav volatilitet, uten å ta særlig stort hensyn til verdiene til de underliggende eiendelene”, skriver Jonas Edholm og David Harris.

Potensial for verdi i et polarisert marked

Forvalterne anser at aksjemarkedet er “ekstremt polarisert” i dag, med verdsettelsesforskjeller mellom billige og dyre aksjer på rekordnivåer, og ikke helt ulikt situasjonen under IT-boomen 2000-2001. Dette gir et betydelig potensial for oppjusteringer av tradisjonelle verdier relativt til overvurderte vekstaksjer, ifølge forvalterne, som konstaterer at verdsettelsene i visse sektorer befinner seg på et så lavt nivå som man ikke har sett siden kjølvannet av finanskrisen 2008-2009.

Mange av fondets innehav ble oppgradert i desember, og de tre aksjene ST Microelectronics, Nexans og Japanese Petroleum nådde fondets kursmål og ble dermed solgt. Forvalterne meddeler at Skagen Focus initierte ikke mindre enn fire nye posisjoner i løpet av månedene, takket være en robust “investeringscase-pipeline”. Disse fire var tyske SAF-Holland, produsent av komponenter til lastebiler og trailere, det amerikanske livsforsikringsselskapet Lincoln National, det japanske mediekonsernet Tokyo Broadcasting System og den spanske masse- og energiprodusenten Ence.

Andre positive avkastningsbidrag i det fjerde kvartalet kom fra Korean Re, Teikoku-Sen-I og Hornbach. Når det gjelder det koreanske gjenforsikringsselskapet Korean Re, ble en tidlig juleoverraskelse levert, ifølge forvalterne, da utbytteandelen til aksjonærene ble økt. Selskapet kunngjorde et utbytte på minimum 25 prosent og et tilbakekjøpsprogram på 2,5 millioner akjser i løpet av de kommende tre månedene. Forvalterdueon mener til tross for oppgangen handles aksjen til eksepsjonelt lave multipler med et P/B-tall på 0,4 og at dette indikerer en fortsatt oppside fremover.

Økte i Unicredit og Fortuna Silver

Med tanke på porteføljeendringer økte innehavet i Unicredit i løpet av måneden på bakgrunn av at selskapet har fullført omstruktureringsfasen og økt fokus på kapitalgodtgjørelse til aksjonærene. Videre er beholdnigen i Fortuna Silver økt, i forbindelse med et tilfeldig tilbakeslag for aksjen. Selskapet leverte etter planen på Lindero-eiendelen i Argentina, hvilket kommet kommer til å føre til en omfattende produksjonsvekst i løpet av 2020, ifølge forvalterne.

Innehavet i sukker- og etanolprodusenten Sao Martinho ble redusert etter en sterk oppgang de seneste månedene. Forsikringsgiganten AIG ble solgt helt, etter en betydelig kursoppgang i løpet av året.

Katalysator for verdiaksjer i løpet av 2020

Når vi ser fremover ser Jonas Edholm og David Harris et antall faktorer som sammen har potensial til å snu trenden med underpresterende verdiaksjer: modning av vekstrater i globale “disruptive” selskaper, justeringer av kapitalstrømmer, tining av handelsspenninger, pengepolitiske og finanspolitiske stimuli og økt aktivitet innen fusjoner og oppkjøp.

“Vi avslutter året med 35 betydelig undervurderte posisjoner, hvilket over 50 prosent er i det små- og mellomstore segmentet, med markedsverdier på under 10 milliarder dollar. (…) Vi tror at flere parametere peker på en massiv rotasjon mot verdiaksjer på mellomlang sikt, og Skagen Focus er vel posisjonert for å dra real nytte i et slikt miljø”, skriver Jonas Edholm og David Harris.

focus2

Fondets ti største eierandeler pr 31. desember 2019. (Kilde: Skagen Fonder)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER