• OPPDRAGSARTIKKEL

Oddo BHF Génération: Spår rolig start på 2020, fulgte indeks i desember

(Fonder Direkt) ODDO BHF Génération steg 1,1 prosent i desember i basisvaluta-euro og presterte dermed fullt på linje med referanseindeksen (MSCI EMU NR EUR). I løpet av helåret 2019 steg fondet 22,4 prosent, mens referanseindeksen steg med 25,5 prosent i verdi.

Dette skriver forvalterne Emmanuel Chapuis, Guillaume Delorme, Javier Gomez Rodriguez og François-Régis Breuil i en månedlig rapport for aksjefondet ODDO BHF Génération. Fondet investerer primært i selskaper med stabile og bærekraftige eierstrukturer i selskaper i alle størrelser innenfor eurosonen, heter det i rapporten.

generation1

Fondets utviktling de siste 10 årene mot sammenligningsindeksen (MSCI EMU NR EUR). (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

I motsetning til 2019, sier forvalterne at 2020 ser ut til å ha en rolig start, med fremfor alt dempet usikkerhet rundt Brexit og USA-Kina handelskonflikt, men understreker at USAs valgår og klimakrise kan påvirke økonomien i løpet av året.

Månedens største positive bidragsyter kom fra flere forskjellige sektorer, for eksempel programvare og IT gjennom Softwareone, Ubisot og Sopra Steria; finans gjennom Banco Santander; helse gjennom Roche. Inditex, Elior, Cineworld, LVMH og Alten bidro også positivt. På den negative siden nevner forvalterne blant annet Ipsen, SMCP, SAP og Ericsson.

I desember reduserte fondet eierandelene i det tyske helsefirmaet Fresenius, det sveitsiske helsefirmaet SMCP, den franske Moncler, den franske Sopra Steria og den spanske Grifols. I stedet har de valgt å øke eierandelene i det franske luksusvareselskapet LVMH, det franske programvareselskapet Ubisoft, det britiske programvareselskapet Keywords og French Solutions30, heter det i rapporten. Ved utgangen av desember var fondet sammensatt av 52 selskaper, hvorav cirka 60 prosent var hjemmehørende i Frankrike eller Tyskland.

generation2

Fondets fordeling av eierandeler på bransjenivå. Ikke essensielle konsumvarer topper med 27,8 prosent. Søylene til høyre indikerer over- og undervekt mot referanseindeksen.(Kilde: Oddo BHF)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER