• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: Sterkere enn indeks tredje måneden på rad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondet ODDO BHF Artificicial Intelligens gjorde det bedre enn sin sammenligningsindeks for tredje måned på rad.

Det skriver fondsforvalterne Brice Prunas og Maxence Radjabi i en månedlig rapport for det systematiske aksjefondet ODDO BHF Artificial Intelligence for desember.

ODDO BHF Artificicial Intelligens steg med 3,7 prosent i desember (målt i basisvalutaen dollar) og har dermed økt med 23,3 prosent siden fondets første avkastningsdato, 16. januar 2019.

I svenske kroner er de tilsvarende tallene 1,4 og 28,2 prosent. Sammenligningsindeksen (MSCI World NR USD i SEK) har økt med 0,7 og 28,1 prosent i løpet av de samme tidsperiodene.

ai1

Fondens fem største eierandeler blant totalt 60 per 31 december. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondets sterke utvikling skyldes ifølge forvalterne delvis oppgangen i flere selskaper, men også at bare ett av porteføljeselskapene, AMS, svekket seg i løpet av måneden. På den positive siden fremhevet forvalterne oppgang i 5G-relaterte selskaper, oppgang i IAG når Brexit-uroen ble redusert, og positive strategiske nyheter fra det amerikanske programvareselskapet Verint.

Fondet bruker kunstig intelligens og kvantitativ analyse for å kategorisere og investere i selskaper med kunstig intelligens i det globale markedet. Forvalterne forklarer at en algoritme for big data brukes til å definere de kategoriene som er viktigst innen kunstig intelligens, og for å velge de selskapene som er mest relevante i kategorien. Deretter brukes en kvantitativ modell kalt Algo 4 for å identifisere de 60 selskapene som er best fra et økonomisk og risikobasert perspektiv, fortsetter forvalterne.

ai2

Fondporteføljens sektorfordeling og over-/undervekter mot sammenligningsindeksen. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER