Sharing Alpha: Samtlige fond avsluttet året med lavere gjennomsnittsvurderinger

(Fonder Direkt): Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondskjøpere fra 74 land rangerer fond og kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for desember.

Den første listen viser hvilke fond som har den høyeste gjennomsnittsvurderingen, hvor mange brukere som har rangert, og om fondets gjennomsnittlige rangering har beveget seg opp, ned eller er uendret fra forrige måned. Listene inkluderer bare fond som er tilgjengelige for salg i Norden.

noo

Nedenfor er fondene som de fleste forvaltere har valgt å ta med i sine respektive fiktive fond-i-fond:

no

Ved sammenstillingen tar Sharing Alpha kun hensyn til rangeringer satt av brukere som kan identifisere seg som profesjonelle fondskjøpere. Hvem som helst kan teknisk opprette en konto på plattformen og rangere fond, men denne vurderingen er nødvendig for å inkluderes.

For å bli inkludert i Sharing Alfas-toppliste, må fondet ha fått minst ti rangeringer fra september 2019.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER