Sharing Alpha: Lavere rating for flertallet av hedgefond

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondskjøpere fra 74 land rangerer fond og kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for desember.

Nedenfor er en liste over hedgefondene med høyest gjennomsnittlig rating på en fem-punkts skala, antall brukere som har sendt inn rangeringer og om rangeringen har beveget seg opp, ned eller er uendret sammenlignet med forrige måned. Bare fond tilgjengelig for salg i Norden er inkludert.

Fondsnavn                Rating  Antall  Forrige

The Prosperity Quest            4,36    10     Ned

Schroder GAIA Two Sigma Div        4,36    21     Ned

MLIS Marshall Wace Tops UCITS (MN)     4,24    13     Opp

Polar Capital UK Absolute Equity      4,19    12     Ned

JPM Global Macro Opportunities       3,99    19     Ned

Merian Global Equity Abs Ret        3,87    38     Ned

Liontrust GF European Strategic      3,85    37     Ned

GAM Systematic Alternative Risk      3,84    16     Ned

Jupiter Global Absolute Return       3,83    29     Ned

Jupiter Global-Jupiter Europa       3,80    10     Ned

Invesco Global Targeted Returns      3,69    23     Ned

RAM (Lux) Sys L/S European Eq       3,66    31     Ned

Nordea 1 - Global L/S Eq USD H       3,56    23     Ned

Aviva Investors Multi-Strat Trgt Ret    3,44    34     Opp

Ved sammenstillingen tar Sharing Alpha kun hensyn til rangeringer satt av brukere som kan identifisere seg som profesjonelle fondskjøpere. Hvem som helst kan teknisk opprette en konto på plattformen og rangere fond, men denne vurderingen er nødvendig for å inkluderes.

For å bli inkludert i Sharing Alpha-topplistene, må fondet ha fått minst ti rangeringer.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER