• OPPDRAGSARTIKKEL

Oddo BHF Credit Opportunities: +0,76 i des, eksponering mot høyrenteobligasjoner & durasjonshåntering bak oppgangen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Rentefondet ODDO BHF Credit Opportunities, som investerer i ulike typer kreditter, leverte en positiv avkastning på 0,76 prosent i desember i basisvalutaen euro. Det medfører at fonden steg med 7,42 prosent i løpet av 2019, ifølge en desemberrapport.

”Kredittmarkeder presterte sterkt i desember. Det har blitt enighet om en fase en-avtale mellom USA og Kina og risikoen for en brexit uten avtale er redusert etter at valget i Storbrittania i desember” skriver fondforvalterne Bastian Gries, Matthias Lackman og Haiyan Ding.

ODDO BHF Credit Opportunities genererte en sterk totalavkastning i desember, sett i lys av lavere kredittspreader, skriver forvalterne. De største bidragsyterne til avkastningen oppgis å ha kommet fra fondets eksponering mot høyrenteobligasjoner samt fra en aktiv håntering av fondets durasjon.

credit opp1

Fondporteføljens ratingfordeling per 31 desember 2019. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Forvalterne forklarer at den lavere aktiviteten i primærmarkedet (nye emisjoner) for foretagsobligasjoner, i kombinasjon med fortsatt tilsig i aktivaklassen, resulterte i reduserte kredittpåslag i løpet av måneden.

Mer risikable markedssegmenter utviklet seg godt, med en klar overprestasjon i høyrentemarkedet og etterstilte obligasjoner, ifølge rapporten. I kategorien “investment grade” var det små endringer i prisene. En økning i den tyske 10-årige statsobligasjonsrenten overskygget det faktum at kredittoppslagene innen segmentet gikk ned, skriver Bastian Gries, Matthias Lackman og Haiyan Ding

Fondet har økt sin høyrenteeksponering i løpet av måneden, som følge av en stabilisering av makroøkonomiske indikatorer, samtidig som det er noe reduserte eierandeler i investment grade- obligasjoner med lang durasjon. Videre ble durasjonen generelt holdt på et lavt nivå for å beskytte utviklingen når det gjelder totalavkastning, ifølge rapporten.

credit opp2

Bank var fondets største sektoreksponering ved utgangen av desember, etterfulgt av telekom. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER