• OPPDRAGSARTIKKEL

Oddo Avenir Europe: +1,5% i des, beholder strukturelle sektorvalg

(Fonder Direkt): Aksjefondet ODDO BHF Avenir steg med 1,5 prosent i desember, og henger dermed etter referanseindeksen (MSCI Europe Smid EUR NR) som steg 3,2 prosent. For helåret 2019 landet fondet dermed på en avkastning på 30,6 prosent, hvilket var identisk med utviklingen i referanseindeksen. Det fremgår av en rapport der 2019 oppsummeres og avkastningen er i fondets basisvaluta euro.

avenir1

Utviklingen for fondet (turkis) og referanseindeksen de siste ti årene. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondsforvalterne Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard og Sébastien Maillard konstaterer at 2019 var et godt år for aksjemarkedene, som valgte å ignorere usikkerheten som karakteriserte året i form av blant annet brexit og amerikansk handelspolitikk, samtidig som at sentralbanker fortsatte å føre en duete rentepolitikk.

ODDO BHF Avenir Europe sine strukturelle sektorvalg var de samme som i foregående år, med fokus på helseomsorg, verksted, teknologi og tjenester, og mangel på eiendommer, finans, telekom, samfunnsnyttige aktiviteter og råvarer, ifølge rapporten.

Nær doblet kurs ST Microelectronics og Ingenico, verre for Ibsen

Blant eierandeler som hadde en spesielt sterk utvikling i løpet av året nevnes de nederlandske halvlederselskapet og det franske betalingsløsningsfirmaet Ingenico. ST Microelectronics steg med 92 prosent, og styrket seg igjen ifølge forvalterne fra sin teknologiske ledelse, noe som gjenspeiles i selskapets kommersielle vekst.

Ingenico steg på sin side 97 prosent. Aksjen oppgis å ha fått drivstoff fra en fortsatt tosifret vekst i selskapets tjenesteaktiviteter, som nå utgjør halvparten av Ingenicos ebitda-resultat, og fra en markedsnormalisering for terminaler. Forvalterne mener at Ingenico er en potensiell oppkjøpskandidat i et raskt konsoliderende marked for betalingstjenester.

Det franske helseomsorgselskapet Ipsen dro derimot porteføljen ned, da aksjen falt 28 prosent i løpet av året. Som forklaringer angir forvalterne en konkurrerende generisk lansering av selskapets største medikament Somatuline, og at det er identifisert en sikkerhetsrisiko i en pediatrisk studie for Pacolarotene, som er selskapets ledende medikament under utvikling.

Hvilke hendelser kommer til å dominere debatten i år?

Angående året som nylig startet, kommenterer forvalterne:

“2020 ser ut til å få en rolig start. Usikkerheten rundt brexit avtar, og konflikten mellom USA og Kina holder på å kjøles ned. På samme tid kan vi regne med at markedene, utover nåværende hendelser, kommer til å treffe på nye temaer å debattere, som det amerikanske valget eller svar på klimakrisen som kommer til å skade økonomien.”

På bakgrunn av dette oppgir forvaltningsteamet at de kommer til å fortsette med sin politikk i å investere i godt styrte internasjonale selskaper som skaper verdi og genererer fri kontantstrøm. Denne typen selskaper har den beste posisjonen når det gjelder å overprestere markedet på lang sikt, legger de til.

Ved årsskiftet hadde ODDO BHF Avenir Europe 40 aksjer i porteføljen, og på landsnivå fantes den største eksponeringen i Frankrike med 31,4 prosent av porteføljen. Deretter fulgte Storbritannia med 9,8 prosent, Tyskland (9,6), Sveits (7,3) og Irland (6,9). Median børsverdi for aksjene i porteføljen lå samtidig på 8,1 milliarder euro, tilsvarende cirka 85,4 milliarder svenske kroner i dagens kurs.

avenir2

Fondets ti største eierandeler pr 31. desember 2019. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER