• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: +0,2% i nov, ser fortsatt muligheter til tross for konjunkturskepsis

STOCKHOLM (Fonder Direkt): Rentefondet Jupiter Dynamic Bond steg med 0,2 prosent i november samtidig som at referanseindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) var uendret. Dermed har fondet økt med 8,8 prosent med en måned igjen av 2019, mens referanseindeksen har steget 5,0 prosent.

Det fremgår av en månedskommentar fra fondets forvaltere, Ariel Bezalel og Harry Richards, og vises i basisvalutaen euro.

dynamic

(Kilde: Jupiter Asset Management)

Jupiter Dynamic Bond fikk i løpet av måneden støtte fra sin “vekststangstruktur” der statsobligasjoner med AAA-rating er balensert med mer høyavkastede kreditter med kort varighet, samt spesielle situasjoner, ifølge kommentaren. Det var high yield-segmentet som drev avkastningen, ledet av britiske eierandeler innen finans- og pubvirksomhet, eierandeler som olje og gass og globale proteinprodusenter, meddeler forvalterne. Eierandeler som skilte seg og ut gjorde det spesielt bra var Boparan, Codere, Enquest, Vine Oil & Gas, RBS og Lloyds. Til og med australske og egyptiske statsobligasjoner tilførte nylig ditto gode resultater, oppgir forvalterne.

Sett til negative avkastningsbidrag ble greske statsobligasjoner og CDS-derivater i high yield (som har som mål å dempe effekten av økende spreader i high yield i USA og Europa). Når det gjelder den greske eierandelen meddeler forvalterduoen at de fortsatt føler seg trygge på de langsiktige positive utsiktene for Hellas.

Optimisme preget obligasjonsmarkedene i november

Ariel Bezalel og Harry Richards konstaterer at “risk-on-rally” som begynte i oktober fortsatte i november, drevet av en dempet frykt for resesjon og økende forventninger til en handelsavtale mellom USA og Kina.

“Markedene virker å ha skiftet sine forventinger om pengepolitiske lettelser fra Federal Reserve mot andre halvår av 2020, da tolkningen om at den nåværende syklusen kan forlenges ytterligere fikk fotfeste”, skriver forvalterne, som observerer at dette optimistiske synet reflekteres i form av høyere statsobligasjonsrenter (nedganger) og overprestasjon i selskapsobligasjoner, med spesielt god utvikling i det mer risikable high yield-segmentet.

Hvor i syklusen er verdensøkonomien?

Forvalterdoen påpeker imidlertid at selv om det generelle sentimentet har hentet seg inn, så forsatte makroøkonomiske data å være relativt svake i november, og Citi Global Surprise Index (som sammenligner datautfall med forventninger) forble i negativt territorium.

Ariel Bezalel og Harry Richards vurdering er at markedet virker å posisjonere seg, fordi det vi for øyeblikket ser er en innbremsning midt i syklusen og at den globale veksten kan “reddes” igjennom små justeringer fra de store sentralbankene.

“Vi har lenge vært skeptiske til dette og anser at de fundamentale forholdene peker mot slutten av denne økonomiske syklusen. Historisk har det vært vanlig at risikotilganger sett i lys av oppgangen i det sene stadiet av syklusen”, skriver forvalterduoen, og fortsetter:

“Ser man litt fremover forventer vi at makroøkonomiske data fortsatt kommer til å være nedslående, og utgjøre drivkraften bak videre rentekutt fra verdens sentralbanker, hvilket gir støtte til statsobligasjoner av høy kvalitet”.

Klar til å styre fondet igjennom konjunkturens neste faser

Når det gjelder fondets eksponering meddeler forvalterne at de beholder tiltroen til Jupiter Dynamic Bonds i utgangspunktet defensive posisjonering, men at de samtidig fortsetter å finne nye muligheter på det globale obligasjonsmarkedet. Et eksempel som oppgis er energimarkedet, der fondet blant annet har tatt inn Talos Energy-obligasjoner med forfall i 2022 i porteføljen, en eierandel som oppgis å ha fått en sterk start.

Ariel Bezalel og Harry Richards meddeler videre at de kjenner seg trygge på at de har fleksibiliteten til å styre fondet gjennom de neste fasene av syklusen, gjennom å håndtere risiko og på samme tid søke positiv avkastning.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER