• OPPDRAGSARTIKKEL

Oddo BHF Global Target 2026: +1,2% i nov, ser lavere resesjonsrisiko i 2020

(Fonder Direkt): Obligasjonsfondet ODDO BHF Global Target 2026, som investerer i selskapsobligasjoner i kategorien high yield i innenfor ratingintervallet BB+ til B-, steg 1,2 prosent i november i basisvalutaen euro.

Dermed har fondet, siden lansering 9. september 2019, avansert 0,5 prosent i basisvalutaen og stigit 3,4 prosent i norske kroner.

Fondsforvalterne Olivier Becjker og Victoire Dubrujeaud meddeler at både high yield-markedet og aksjemarkedet steg i løpet av november. Aktiviteten i primærmarkedet oppgis til og med å ha vært høy i løpet av måneden, og Global Target 2026 deltok blant annet i utsteder fra Casino, Teva, Dufry og Jaguar.

Fordeling mellom likvide midler og investert kapital og ratingfordeling blant utstedere i fondets portefølje. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fordeling mellom likvide midler og investert kapital og ratingfordeling blant utstedere i fondets portefølje. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Den fremste bidragsyteren i løpet av måneden var Casino og Teva, hvor obligasjoner hentet seg inn. Når det gjelder sektorer utgjorde helsevesenet den største økningen (2,2 prosent), etterfulgt av forbruksvarer (2,1), tjenester (1,8), bilindustrien (1,7) og detaljhandel (1,5).

Olivier Becker og Victoire Dubrujeaud påpeker at de seneste økonomiske indikatorene har indikert at økonomien har bunnet ut, hvilket minsker sannsynligheten for en resesjon neste år.

“Tross dette er vi fortsatt svært selektive i våre investeringer da den idiosynkrotiske risikoen holder seg på høye nivåer”, resonnerer forvalterduoen.

ODDO BHF Global Target 2026 er et produkt av typen “target date”, som i dette tilfellet betyr at fondet selv “forfaller” og avvikles etter slutten av desember 2026. I henhold til fondets mandat har forvalterne mulighet til å investere i obligasjoner som forfaller senest seks måneder og en dag etter 31. desember 2026, fremkommer det i rapporten. Minst 60 prosent av eierandelene skal være utstedt av utstedere som har registrert kontor i OECD, men forvalterne kan også investere opptil 40 prosent av kapitalen i obligasjoner fra selskaper med registrert kontor utenfor OECD, inkludert fremvoksende markeder.

Kilde: ODDO BHF AM SAS

Kilde: ODDO BHF AM SAS


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER