• OPPDRAGSARTIKKEL

Oddo BHF Credit Opportunities: +0,05% i nov, økt i høyrente

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kredittmarkedene viste en noe delt utvikling i løpet av november, og ODDO BHF Credit Opportunities steg 0,05 prosent i november målt i basisvalutaen euro. Med dette har fondet økt med 6,61 prosent hittil i år.

Det skriver forvalterne Martin Dreier og Matthias Lackmann i rentefondet ODDO BHF Credit Opportunities i en månedsrapport.

Målt i norske kroner var fondets utvikling -0,8 prosent i november og siden årsskiftet har fondet hatt en oppgang på 9,4 prosent.

Porteføljebeholdningens ratingfordeling. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Porteføljebeholdningens ratingfordeling. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

“Etter at obligasjoner med investment grade fortsatte å hente seg inn i første delen av måneden, så steg kredittspreadene mot slutten av måneden og med dette avsluttes november i prinsippet uforandret mot oktober. En fortsatt sterk aktivitet i primærmarkedet tynget sekundærmarkedet”, skriver forvalterduoen.

I dette klimaet forklarer forvalterne hvordan høyrentespreadene overpresterte da spreadene på obligasjoner fra fundamentalt svakere utstedere hentet seg inn. Basert på dette mener forvalterne at fondet hadde fordel av sin eksponering mot høyrente-obligasjoner som utkonkurrerte fondets øvrige andeler.

Når det gjelder porteføljeendringer kunngjør Martin Dreier og Matthias Lackmann at fondet har økt eksponeringen mot høyrente-obligasjoner nå som makroindikatorene har begynt å stabilisere seg.

Martin Dreier og Matthias Lackmann vurderer obligasjoner med B-rating som attraktive, gitt deres signifikante spred mot BB-ratede obligasjoner.

I tillegg påpeker forvalterne at de også benyttet seg av den høye emisjonsaktiviteten i markedet for obligasjoner med investment grade og high yield, samtidig som de reduserte kontantbeholdningen i fondet.

I slutten av november var det 271 eierandeler i fondsporteføljen, fra 207 forskjellige utstedere. Når det gjelder geografi, topper Frankrike eksponeringen med 15,9 prosent, etterfulgt av USA (13,3), Tyskland (13,3), Italia (9,3) og Spania (8,2). Nedenfor er fondets ti største eierandeler:

Kilde: ODDO BHF

Kilde: ODDO BHF


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER