• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: +3,3% i nov, fornyelse av porteføljen fortsetter

(Fonder Direkt) Aksjefondet Jupiter European Growth steg 3,3 prosent i november målt i euro (basisvalutaen), mens sammenligningsindeksen (FTSE World Europe) steg 2,7 prosent. Det innebærer en fondsavkastning på 26,8 prosent hittil i år, mot 24,2 prosent for sammenligningsindeksen.

Det fremkommer i en månedskommentar fra fondsforvalterne Mark Nichols og Mark Heslop, som opplyser at de har kommet et godt stykke på vei med å fornye porteføljen siden de tok over forvalteransvaret i oktober.

Kilde: Jupiter Asset Management

Kilde: Jupiter Asset Management

I svenske kroner steg Jupiter European Growth 1,4 prosent i november. Så langt i år har fondet hatt en økning på 32,0 prosent.

“1. oktober overtok vi kontrollen over fondet og begynte prosessen med å omforme det, for å gjenspeile vår egen investeringsfilosofi og våre ideer. To måneder har gått og vi forsetter å gjøre fremskritt både med salg og å bygge opp posisjoner i våre foretrukne selskaper”, sier forvalterduoen.

Wirecard, Bayer og Infineon går ut av fondet

Bland tidligere eierandeler opplyses det at det viktigste salget har vært i det tyske betalingsselskapet Wirecard, som per utgangen av november var helt solgt. Bayer og Infineon er to andre selskaper som har gptt ut av porteføljen under fondets nye ledelse, ifølge kommentaren. Mark Nichols og Mark Heslop skriver att de forventer å være ferdig med endringsprosessen tidlig neste år, men at dette avhenger av markedsforhold. Forvalterne sier også at de begge har hatt mye kontakt med investorer og at dette kommer til å fortsette neste år. Når det gjelder utviklingen i det europeiske aksjemarkedet i november, sier forvalterene at oppgangen fortsatte med sterkest avkastning innen de sykliske sektorene. Faktorene som tilskrives markedets fremgang i kommentaren er hovedsakelig fornyet optimisme rundt en foreløpig handelsavtale mellom USA og Kina, samt en stabilisering i økonomiske nøkkeltall.

Muligheter på selkapsnivå til tross for lav vekst

Mark Nichols og Mark Heslop bemerker at den europeiske økonomien forventes å fortsette å befinne seg i en situasjon med både lav vekst og lav inflasjon i fremtiden, men de mener at investorer ikke automatisk bør anta at det samme vil være tilfellet for alle europeiske selskaper (selv om dette kan stemme ganske bra for banker, allmennyttige selskap og bilprodusenter, legger de til).

“Europa tilbyr investorer et bredt spekter av selskaper, hvorav mange opererer innen områder med strukturell vekst. Disse selskapene har ofte gjort det bra nok til å konkurrere på verdensbasis med gode resultater, noe som gjør at investorer kan legge igjen potensialet sitt på enda større vekst”, skriver Mark Nichols og Mark Heslop.

Forvalterne rapporterer at de leter etter slike selskaper, som har strukturell vekst og bærekraftige konkurransefortrinn. Spesielt ser det etter et lite antall fremragende selskaper, som med deres evne til å reinvestere kontantstrømmer internt til bærekraftig høye avkastningsnivåer sannsynligvis vil gi attraktive vekstrater.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER