• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen m2: +1,2% i nov, deltok i børsnotering av K-fastigheter

(Fonder Direkt): Eiendomsmarkedet gjorde det godt i november, da investorer forsøke å finne avkastning i et klima preget av handelsforhandlinger.

Det skriver eiendomsfondet Skagen m2s forvalter Michael Gobitschek i en månedsrapport.

Fondet steg med 1,2 prosent i løpet av måneden i svenske kroner og har dermed steget 30,6 prosent hittil i år. På samme tid var referanseindeksen ned 1,8 prosent i november og har steget med 20,4 prosent siden årsskiftet.

Eiendomsfondets beste og svakeste porteføljebidrag til avkastningen i november. (Kilde: Skagen Fondene)

Eiendomsfondets beste og svakeste porteføljebidrag til avkastningen i november. (Kilde: Skagen Fondene)

“Fortsatt politisk usikkerhet i mange eiendomsmarkeder, som Storbritannia og Hongkong, skaper både muligheter og frustrasjon,” påpeker forvalteren.

I løpet av måneden deltok fondet i noteringen av svenske K-Fastigheter. Imidlertid solgte fondet ifølge Michael Gobitschek minoritetsandelen til en “god avkastning”.

Det beste porteføljebidraget i november hadde det svenske eiendomsselskapet Catena, hvor aksjekursen fikk et løft fra den sterke sekulære trenden, skriver forvalteren.

Videre gjorde den østerrikske kontoroperatøren CA Immo fremgang på børsen da selskapet leverte stabil vekst i sine eksisterende eiendeler, skriver Michael Gobitschek.

På nedsiden nevnes US Colony Capital, hvor rapporten kom inn i tråd med forventningene, men som viste en større nedskrivning av goodwill enn markedet hadde forventet.

Til tross for at den østerrikske kontoroperatøren Immofinaz la frem en stabil kvartalsrapport, ble deres aksje straffet etter selskapet valgte å avslutte fusjonsdiskusjoner med S Immo, skriver forvalteren.

“Sektoren er fortsatt attraktiv som et resultat av sin stabile og økende omsetning, lave finansieringskostnader og solide kontantstrømmer. Dette gjelder spesielt i den nåværende markedssituasjonen der det ikke er noe avkastningspotensial i alternativer med lav risiko,” heter det i rapporten.

m22

De ti største eierandelene i Skagen m2 pr 30. november. (Kilde: Skagen Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER