• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Insight: Uendret i nov, forventer høyere bud på Hudson's Bay

(Fonder Direkt): Aktivistskyggefondet Skagen Insight var uendret i november, mens fondets referanseindeks (MSCI World NR) økte med 3,1 prosent (begge i norske kroner). Skagen Insight har dermed steget med 18,4 prosent i år, mens indeksen har steget 31,8 prosent.

Dette fremgår av en månedsrapport med kommentarer fra fondsforvalteren Tomas Johansson, som peker på at porteføljen består av selskaper som er dypt undervurdert der grunnleggende trender beveger seg i riktig retning, mens aktivister fortsetter å være katalysatorer for endring. Insight “skygger” ved å investere i selskaper der aktivistfond er involvert og presser på for endring.

Fondets beste og svakeste porteføljeutvikling i november når det gjelder avkastning. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets beste og svakeste porteføljeutvikling i november når det gjelder avkastning. (Kilde: Skagen Fondene)

Månedens største positive bidragsyter var det amerikanske industrikonglomeratet General Electric og den italienske banken Banca Popolare di Sondrio, støttet av sterke rapporter.

I motsatt retning gikk det amerikanske gulvproduktselskapet Armstrong Flooring og industrikonglomeratet Thyssen Krupp, som var fondets største negative bidragsyter.

“Thyssen Krupps prosess med å selge heisenheten går etter planen, og vi forventer at en interessent vil bli valgt i løpet av de kommende månedene. Så langt har interessen fra finansielle og strategiske kjøpere overgått våre (markedets) forventninger. Dermed velger vi å fortsette å ha Thyssen Krupp som vår største posisjon”, skriver Tomas Johansson.

Forvalteren ser også en annen hendelse som er interessant, nemlig at en insidergruppe i Hudson’s Bay som kontrollerer 57 prosent av selskapet leverte to forskjellige overtakelsestilbud, men en minoritetsgruppe som kontrollerer 20 prosent av stemmene er ikke fornøyd med budet.

“For øyeblikket er det høyeste budet på 11 dollar pr aksje, sammenlignet med en aksjekurs på 6 dollar da det første overtakelsestilbudet ble gitt,” skriver forvalteren.

Siden Skagen Insight forventer at det endelige budet vil bli enda høyere, har fondet valgt å opprettholde en betydelig posisjon i Hudson’s Bay.

Skagen Insights eksponering for land og sektor i forhold til fondets referanseindeks (MSCI World NR USD). (Kilde: Skagen Fondene)

Skagen Insights eksponering for land og sektor i forhold til fondets referanseindeks (MSCI World NR USD). (Kilde: Skagen Fondene)

Les mer på Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER