• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Focus: +0,6% i nov, rotasjon mot verdi stadig nærmere -forvaltere

(Fonder Direkt): Det globale aksjefondet Skagen Focus steg 0,6 porsent i november, noe som innebærer en oppgang på 19,8 prosent så langt i år sett i . På samme tid steg referanseindeksen (MSCI ACWI NR) med 2,8 prosent og har økt med 30,1 prosent i år (beregnet i norske kroner for både fondet og referanseindeksen).

Fondsforvaltere Jonas Edholm og David Harris skriver i en månedlig rapport at de globale aksjemarkedene fortsatte å stige i november, og at dette hovedsakelig ble drevet av det amerikanske markedet, der investorsentimentet blir stadig mer komfortabelt.

Fondet har ifølge månedsrapporten 19,4 prosent av kapitalen plassert i USA, sammenlignet med referanseindeksen der landet veier 55,9 prosent.

“Som ventet har vi i stedet identifisert verdi andre steder, og 25 prosent av porteføljen er fortsatt investert i Japan. Mange av våre japanske beholdninger har utviklet seg godt i år, inkludert Hitachi, Toyota Industries, Japex og Pasona”, skriver forvalterduoen.

Skagen Fokus sitt beste og verste avkastningsbidrag i november. (Kilde: Skagen Fonder)

Skagen Fokus sitt beste og verste avkastningsbidrag i november. (Kilde: Skagen Fonder)

Størst positiv avkastning kom i løpet av måneden fra Sao Martinho, en brasiliansk sukker- og etanolprodusent. Fondet oppgir å ha bygget opp posisjonen sin i selskapet i løpet av året, og forvalterne ser på oppgangen i november da selskapet omsider fikk fikk en porsjon velfortjent oppmerksomhet av markedet. Sao Martinho er en lavkostnadsprodusent med betydelig avkastning på fri kontantstrøm og en solid balanse, ifølge rapporten.

Svakere utvikling hadde det Hongkong-børsnoterte selskapet China Unicom som har plassert seg i bunn hva gjelder avkastningskrav til fondet. Ifølge forvalterne var det generelt et svakt aksjemarked i Hongkong som lå bak aksjens tilbakegang, og de ser nedgangen som uberettiget fra et fundamentalt selskapsperspektiv.

Høyere andel av overskuddet til aksjonærene ventes i Unicredit

I løpet av måneden økte forvalterne fondets eierandel i det italienske finanskonsernet Unicredit, ettersom de anslår at et høyere utbytte og refusjon til aksjeeierne ser ut til å nærme seg. I tillegg omsettes aksjen på veldig lave nivåer, legger de til.

Jonas Edholm og David Harris fortsetter å se betydelige verdsettelsesforskjeller i verdens aksjemarkeder, men antyder at et skifte kan være på vei.

“Vi tror fortsatt en større rotasjon fra de altfor høyt prisede delene av det globale aksjemarkedet mot verdiaksjer rykker nærmere, i takt med at investorer begynner å estimere kontantstrømmer i nær fremtid og materielle eiendeler”, meddeler forvalterne.

Skagen Focus hadde ved månedsskiftet 35 aksjer i porteføljen. Størst vekt hadde det østerrikske energiselskapet OMV, som ifølge sin hjemmeside skal ha redusert sine karbondioksidutslipp med 19 prosent i 2025 og dessuten utviklet sin løsning “Reoil Innovation”. Tanken bak utviklingsprosjektet er at plastavfall skal kunne omdannes til olje av høy kvalitet, hvilket noe som vil gjøre det mulig for selskapet å resirkulere opptil 50 prosent av Østerrikes plastavfall, ifølge OMV.

Fondets ti største posisjoner pr 30. november. (Kilde: Skagen Fonder)

Fondets ti største posisjoner pr 30. november. (Kilde: Skagen Fonder)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER