Sharing Alpha: Robeco, Pimco & Threadneedle nye blant fond med høy gjennomsnittsvurdering

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der professjonelle kjøpere av fond (fund selectors) fra 74 land vurderer fond og kan sette sammen fiktive porteføljer, har publisert sin månedsstatistikk for november.

Den første oversikten viser hvilke fond som har høyest gjennomsnittskarakter, hvor mange brukere som har avgitt vurdering samt endringer i vurdering fra forrige månedsstatistikk. Oversikten omfatter kun fond som selges i Norden.

betyg

Under er en oversikt over fondene de fleste brukere har valgt å inkludere i sine respektive fiktive fond-i-fond:

popul raf

Ved utarbeidelsen av oversikten tar Sharing Alpha kun hensyn til vurderinger utført av brukere som kan identifisere seg som profesjonelle fondskjøpere. Hvem som helst kan teknisk sett opprette en konto på plattformen og vurdere fond, men for at vurderingen skal hensyntas kreves denne verifiseringen.

For å bli inkludert i Sharing Alfas-topplister, må fondet ha fått minst ti vurderinger.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER