• OPPDRAGSARTIKKEL

2019-12-11 11:10:05 CET Oddo Avenir Europe:+5,2% i nov, oppmuntrende makro løfter markeder

(Fonder Direkt): ODDO BHF Avenir Europe Equity Fund steg 5,2 prosent i november i basisvaluta euro, noe som gir en økning på 28,6 prosent når det gjenstår en måned igjen av 2019. Tilsvarende tall for referanseindeksen (MSCI Europe Blacksmith EUR NR) er henholdsvis 4,1 og 26,6 prosent.

Det skriver fondsforvalterne Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard og Sébastien Maillard i en månedsrapport.

I svenske kroner steg fondet med 3,3 prosent i november og er opp 33,9 prosent i 2019.

Forvalterne skriver at de europeiske aksjemarkedene fortsatte i samme positive retning som i oktober, og at det stort sett var sykliske sektorer som råvarer, ingeniør- og teknologisektoren som ledet oppgangen. Selskaper innen telekom, sosiale tjenester, media og energi falt derimot, mens obligasjonsrentene klatret oppover, legger de til.

Ti års diagrammer for fondet (turkis) og referanseindeksen (mørkeblå). (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Ti års diagrammer for fondet (turkis) og referanseindeksen (mørkeblå). (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Denne måneden fikk markedene et løft i form av gode nyheter om global vekst. På den politiske fronten har fremskritt i handelsforhandlingene mellom USA og Kina vekket forhåpninger om at en enighet vil bli oppnådd før utgangen av året, eller innen begynnelsen av neste år, skriver forvalterne.

Forvaltningskvartetten bemerker videre at økonomisk data ser oppmuntrende ut, da for eksempel tallene i det amerikanske arbeidsmarkedet viser fortsatt sterk vekst takket være en økning i sysselsettingsgraden, mens landets industrielle PMI indikerer at næringslivsklimaet blir stadig mer motstandsdyktig.

Også i Kina ser forvalterne positive tegn, der de ser en indikasjon på at den økonomiske forverringen kan være i ferd med å ta slutt, selv om kinesiske økonomiske data fra tid til annen kan være motstridende.

Fondets tydeligste sektoravvik fra referanseindeksen er en overvekt i helsevesenet og en undervekt i finansielle tjenester. Den største eksponeringen i fondet er i industri, der 33 prosent av kapitalen er investert. Fondets andel av likvide midler utgjør 9,2 prosent. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondets tydeligste sektoravvik fra referanseindeksen er en overvekt i helsevesenet og en undervekt i finansielle tjenester. Den største eksponeringen i fondet er i industri, der 33 prosent av kapitalen er investert. Fondets andel av likvide midler utgjør 9,2 prosent. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Når det gjelder rapporteringssesongen for tredje kvartal i Europa og USA, skriver forvalterne at mange sykliske aksjer har blitt rammet av svake salgstall, men at disse fallene har vært mindre enn forventet.

“Med dette som bakgrunn rapporterer fondene våre, der sykliske og ikke-sykliske verdipapirer er jevnt vektet, høyere avkastning enn referanseindeksene”, skriver forvalterne.

ODDO BHF Avenir Europe hadde 42 aksjer i slutten av november. Den største delen av kapitalen er investert i Frankrike (34,5 prosent), før Tyskland (10,3), Storbritannia (10,1), Sverige (7,0) og Irland (6,9). Nedenfor er de ti største eierandelene:

Kilde: ODDO BHF AM SAS

Kilde: ODDO BHF AM SAS


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER