• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: +3,6% i nov, medvind i programvaresektoren

(Fonder Direkt): November viste seg å være nok en god måned for ODDO BHF Artificial Intellifence i både absolutte og relative forhold sammenlignet med indekser.

Det skriver fondsforvalterne Brice Prunas og Maxence Radjabi i en månedsrapport for det systematiske aksjefondet ODDO BHF Artificial Intelligence.

ODDO BHF Artificial Intelligence steg med 3,6 prosent i november (basisvaluta dollar) og har dermed økt med 18,9 prosent siden fondets første handelsdato, den 16. januar 2019.

I svenske kroner er tilsvarende sifre 2,9 og 26,4 prosent. Sammenligningsindeksen (MSCI World NR USD i SEK) har i løpet av samme tidsperioder steget med 2,1 og 27,1 prosent.

Fondet anvender kunstig intelligens og kvantitativ analyse for å kategorisere og investere i selskaper innenfor kunstig intelligens på det globale markedet.

“En algoritme for big data anvendes for å definere de kategoriene som er viktigst i kunstig intelligens, og velger ut de selskapene som er mest relevante innenfor kategorien”, forklarer fondsforvalterne.

“Deretter anvendes en kvantitativ modell kalt Algo 4 for å identifisere de 60 selskapene som er best utfra et økonomisk og risikobasert perspektiv”, fortsetter forvalterne.

Fondets utvikling i løpet av november forklarer forvalterne med positive bidrag fra den amerikanske programvaresektoren og helsesektoren generelt, og fra Fortinet, Yandex og Regeneron spesielt, fremgår det av rapporten.

Blant negative bidragsytere nevnes Arista, som la frem en svak kvartalsrapport i begynnelsen av måneden. Fortinet og Regeneron utgjør sammen med Consolidated Airline, Stmicroelectronics og Guidewire Software fondets fem største eierandeler.

Fondsporteføljens sektorfordeling og overvekt / undervekt mot referanseindeksen. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondsporteføljens sektorfordeling og overvekt / undervekt mot referanseindeksen. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER