• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology Growth: Turbulent måned sluttet med +1,7%

(Fonder Direkt): Oktober innledet turbulent, men markedet hentet seg inn innen utgangen av månedene. For aksjefondet Jupiter Global Ecology Growth sluttet måneden med en oppgang på 1,7 prosent i basisvalutaen euro.

Det rapporterer fondsforvalteren Charlie Thomas i et månedsbrev for oktober. Siden årsskiftert er fondet opp 26,1 prosent, mens referanseindeksen FTSE ET100 steg 3,4 prosent i løpet av oktober og er opp 24,1 prosent siden årsskiftet. Målt i norske kroner steg Jupiter Global Ecology Growth 5,2 prosent i oktober og er dermed opp 30,5 prosent siden årsskiftet.

Utviklingen for Jupiter Global Ecology Growth, samt referanseindeksen FTSE ET100 de seneste fem årene. (Kilde: Jupiter AM)

Utviklingen for Jupiter Global Ecology Growth, samt referanseindeksen FTSE ET100 de seneste fem årene. (Kilde: Jupiter AM)

Årsaken til utviklingen mener Charlie Thomas er en kombinasjon av lettelser i handelskonflikten mellom Kina og USA, samt rentesenkingen fra den amerikanske sentralbanken:

“Selv om finansiell statistikk fortsatt er skuffende, spesielt PMI-tall, har investorer med nyoppdaget optimisme drevet en rotasjon fra defensive aksjer til sykliske”, skriver Charlie Thomas.

Ifølge Charlie Thomas tapte fondet seg mot indeksen i løpet av måneden på grunn av at fondet sto utenfor indekstunge Teslas kraftige oppgang:

“Tesla utgjør omtrent 9,5 prosent av indeksen, så å ikke ha aksjen i porteføljen innebærer kortsiktige svingninger i relative termer”, forklarer forvalteren.

Blant selskapene i porteføljen som har gått sterkt i løpet av måneden nevner fondsforvalteren Alfa Laval, Atlas Copco, Horiba og Daiseki. På nedsiden finnes istedet Covanta Holdings, et avfallsselskap der investorer er urolige for lavere utbytte fremover, meddeler Charlie Thomas.

Ifølge Charlie Thomas må selskapene i fondets portefølje enten være innovatører, akseleratorer eller etablerte markedsledere:

“I sirkulær økonomi og ren energi ser vi ofte selskaper som raskt går fra å være innovatører til å bli akseleratorer. Det gjenspeiler den raske veksten det er i dette markedet”, skriver Charlie Thomas.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER