• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Absolute Return: -1,0 prosent i oktober, tesla tynget

(Fonder Direkt) Aksjefondet Jupiter Global Absolute Returns svenske aksjeklasse falt 1,0 prosent i oktober. Referanseindeksen (LIBOR 3 Month EUR) stod i løpet av perioden stille på 0,0 prosent. I norske kroner er fondet ned 2,7 prosent siden årsskiftet, mens referanseindeksen noteres 0,3 prosent lavere.

Det rapporterer fondsforvalter James Clunie i en månedskommentar for oktober.

Fondets utvikling i euro sammenlignet med Libor 3 Month EUR (Kilde: Jupiter AM)

Fondets utvikling i euro sammenlignet med Libor 3 Month EUR (Kilde: Jupiter AM)

“Det ser ut som at noe endrer seg i markedet, og dashbordet vårt fortsetter å vise tegn til at det gamle regimet holder på å bli demontert”, skriver forvalteren.

James Clunie trekker frem hvordan WeWorks mislykkede børsnotering har etterlatt et vått teppe hos andre tapsbringende teknologiselskaper, mens han også nevner hvordan investorer roterte fra mer defensive aksjer til mer sykliske sektorer.

“Uansett har disse endringene ført til noen rare virkninger som ikke har vært gunstige for fondets utvikling”, påpeker han.

Han nevner at det hovedsakelig var tre faktorer som bidro til fondets negative utvikling i løpet av måneden: avviket i avkastningen mellom de britiske og amerikanske aksjemarkedene, en kraftig sving i Teslas aksjekurs og gullets prisnedgang.

Short-posisjonen i Tesla beskrives som fondets største eneste negative bidragsyter i oktober, siden aksjen steg rundt 30 prosent etter at inntektene i tredje kvartal var høyere enn forventet.

“Sammen med positive utsikter så det ut til at denne uvanlige kvartalsvise gevinsten var nok til å vaske ut markedets tidligere bekymringer om selskapets vedvarende kapitalforbruk og det kumulative tapet på 1,1 milliarder dollar i årets første seks måneder. Det er et frustrerende utfall”, resonnerer forvalteren.

Fondets posisjon mot gull viste seg også å være negativ i løpet av måneden. Investorer valgte å selge gull, som James Clunie mente var drevet av forestillingen om at stigende obligasjonsrenter reflekterte lysere utsikter for den globale økonomien, anser forvalteren som lite trolig.

“Selv om vi kan se den generelle ideen bak hvorfor investorer valgte å selge gull, kan vi ikke være enige i det”, skriver forvalteren.

Rotasjonen mot sykliske aksjeinnehav hadde en blandet innvirkning på porteføljen, ifølge forvalteren.

Totalt sett var oktober en tøff måned for fondet, men til tross for dette tror forvalteren at disse rare mønstrene som er blitt notert på kort sikt, bør løses over tid, til fordel for fondet.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER