• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: Defensivt posisjonert for konjunktursvingning

(Fonder Direkt) Oktober var måneden da risikoapetitten kom tilbake. Rentekutt fra den amerikanske sentralbanken og forventninger til handelsavtale mellom Kina og USA drev optimismen.

Dette skriver fondsforvalterne Aziel Bezalel og Harry Richards i en månedskommentar for oktober for rentefondet Jupiter Dynamic Bond.

For fondet endte måneden med en nedgang på 0,4 prosent, mens referanseindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) steg 0,1 prosent. Siden årsskiftet har fondet steget 7,3 prosent og indeks 5,3 prosent, heter det i rapporten .

Utvikling for Jupiter Dynamic Bond, så vel som referanseindeksen Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged de siste fem årene. (Kilde: Jupiter AM)

Utvikling for Jupiter Dynamic Bond, så vel som referanseindeksen Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged de siste fem årene. (Kilde: Jupiter AM)

Årsakene til fondets tap mot indeksen i oktober var ifølge forvalterne negative bidrag fra statsobligasjoner i utviklede land, særlig lange amerikanske og australske obligasjoner. Høyrente- og investment grade-obligasjoner var derimot fondets største positive bidragsyter, med den britiske finanssektoren og obligasjoner fra amerikanske og brasilianske kylling- og storfekjøttprodusenter som utmerket seg, sistnevnte som et resultat av presset svineproduksjon i Kina på grunn av afrikansk svinepest, melder fondsforvaltere.

Tross for en vending til et generelt optimistisk investeringsklima, mener forvalterne at signalene for en konjunkturendring er klare:

“Markedet ser ut til å tro på en midtsyklisk oppbremsing, og at den globale veksten bare kan fortsette ved hjelp av mindre justeringer fra sentralbankene. Vi er skeptiske til dette og tror at grunnleggende ting peker mot en slutt på denne konjunktursyklusen”, skriver Aziel Bezalel og Harry Richards.

Det er for et slikt scenario som fondet posisjonerer seg:

“Vi opprettholder fondets defensive posisjon. AAA-ratede amerikanske og australske statsobligasjoner balanseres med utvalgte korte kreditter og special situations. I tillegg finner vi nye muligheter i det globale obligasjonsmarkedet, som greske og egyptiske statsobligasjoner og lån til amerikanske og brasilianske kylling- og storfekjøttprodusenter”, avslutter Aziel Bezalel og Harry Richards.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER