• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: Nye forvaltere gjør om porteføljen

(Fonder Direkt): Jupiter European Growth aksjefond falt 0,1 prosent i oktober, mens fondets referanseindeks (FTSE World Europe) steg med 1,0 prosent. Så langt i år har fondet steget med 22,7 prosent, sammenlignet med indeksen som har økt 20,9 prosent. Tallene er i basisvalutaen euro.

Utvikling for Jupiter European Growth, så vel som FTSE World Europe-sammenligningsindeksen de siste fem årene. (Kilde: Jupiter AM)

Utvikling for Jupiter European Growth, så vel som FTSE World Europe-sammenligningsindeksen de siste fem årene. (Kilde: Jupiter AM)

I slutten av september/oktober tok Mark Nichols og Mark Heslop over som fondsforvaltere for fondet, og i løpet av oktober har de fokusert på å innføre endringer for å gjenspeile investeringsfilosofiene og ideene deres, heter det i rapporten.

“Vi har gjort tilfredsstillende fremgang så langt. Rapporteringssesongen for tredje kvartal ga oss gode muligheter til å redusere og flytte ut fra en rekke posisjoner. Samtidig ga valutavolatilitet som følge av Brexit oss en sjanse til å ta en posisjon i noen av selskapene vi ønsker”, skriver forvalterne.

De beskriver også hvordan de vil la prosessen ta sin tid, at det ikke er noe press for verken å innta nye posisjoner, eller selge eksisterende posisjoner. De forventer at prosessen skal være ferdig innen desember, og på det nye året vil forvalterne gi flere detaljer om fondets eierandeler.

Når det gjelder fremtidsutsikter, mener forvalterne at investorer ikke automatisk bør anta at alle europeiske selskaper vil gå inn i en periode med lav vekst, bare fordi den europeiske økonomien som helhet sannsynligvis er på vei inn i en økonomisk nedgang.

“Vår tilnærming er å se etter selskaper som opererer i slike områder med sekundær vekst og som har bærekraftige konkurransefortrinn. Spesielt leter vi etter det lille antallet overordnede selskaper som, takket være deres evne til å reinvestere kontantstrømmene sine internt til en bærekraftig høy avkastning, har egenskapen til å vare mye lenger enn det kortsiktige aksjemarkedet ‘tror’ - noe som gjenspeiler seg i hvor mye av markedsverdier som er basert på fremtidige kontantstrømmer”, forklarer Mark Nichols og Mark Heslop.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER