• OPPDRAGSARTIKKEL

Oddo Avenir Europe: +1,9% i oktober, syklisk ga støtte

(Fonder Direkt): Aksjefondet ODDO BHF Avenir Europe steg 1,9 prosent i oktober i basisvalutaen eurio, som var 0,2 prosentpoeng mindre enn referanseindeksen (MSCI Europe Smid NR) som avanserte 2,1 prosent. Fondet har dermed økt med 21,4 prosent hittil i år, mens indeksen er opp 21,6 prosent.

Dette fremgår av en månedlig rapport fra forvalterteamet bestående av Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard og Sébastien Maillard.

I norske kroner steg fondet med 5,4 prosent i oktober og har vært opp 26,5 prosent siden slutten av året fra oktober i fjor.

Fondets utviklingg de seneste ti årene, indeksert til 100 per den 31 oktober 2019. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondets utviklingg de seneste ti årene, indeksert til 100 per den 31 oktober 2019. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Oppgangen i løpet av måneden skyldes hovedsakelig den sterke utviklingen blant sykliske selskaper.

“Optimismen kan knyttes til flere områder: bedre utsikter til en handelsavtale mellom USA og Kina, at en avtale mellom EU og Storbritannia endelig ble oppnådd, en sterk start på rapporteringssesongen og imøtekommelse av politikk fra sentralbanker,” forklarer forvalterne.

Fondet investerer i små og mellomstore selskaper med langsiktig kapitalvekst som mål. Særlig velger forvakterne noen av de best sykliske og ikke-sykliske selskapene i Europa, som ofte har en internasjonal tilstedeværelse, og hvor aksjekursen anses som attraktiv for langsiktige fremtidsutsikter, ifølge rapporten.

Fondet har overvekt innen helsevesen, verksted og teknologi, og undervekt i finansielle tjenester og råvarer. Den største eksponeringen på landnivå finnes i Frankrike med 34,3 prosent av kapitalen, etterfulgt av Storbritannia og Tyskland med henholdsvis 10,8 og 10,3 prosent. Sverige ligger på fjerdeplass med 7,7 prosent av porteføljen.

Nedenfor er fondets ti største eierandeler per 31. oktober:

Kilde: ODDO BHF AM SAS

Kilde: ODDO BHF AM SAS


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER