• OPPDRAGSARTIKKEL

Oddo BHF Génération: +2,2 i oktober, økt i H&M og Cineworld

(Fonder Direkt): Aksjemarkedene startet lavere i oktober på grunn av svakere økonomiske data for både Europa og USA, som kom inn lavere enn forventet, men markedene endte til slutt positiv. Oppgangen var primært drevet av sykliske selskaper, og bilbransjen steg 6,9 prosent i løpet av måneden.

Dette skriver fondsforvalterne Emmanuel Chapuis, Guillaume Delorme, Javier Gomez Rodrigues og François-Régis Breuil i en månedlig rapport for ODDO BHF Génération Equity Fund, et aksjefond med mandat til å investere i selskaper i alle størrelser i eurosonen.

ODDO BHF Génération steg 2,2 prosent i oktober, sammenlignet med basisvalutaen euro, mens referanseindeksen MSCI EMU NR EUR steg med 1,2 prosent. Siden årsskiftet har fondet steget 15,9 prosent, mens referanseindeksen er opp 20,9 prosent.

Fondets resultat de siste ti årene sammenlignet med referanseindeksen (MSCI EMU NR EUR). (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondets resultat de siste ti årene sammenlignet med referanseindeksen (MSCI EMU NR EUR). (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

I oktober sies fondet å ha redusert beholdningene i det britiske programvareselskapet Sophos, French Altran og Eurofins Scientific og italienske Pirelli. Fondet økte beholdningene i Swiss Software One, Spanish Grifols, French Dassault Systèmes, British Cineworld og svenske H&M.

Denne månedens beste bidragsytere var blant annet Sophos, Ryanair, SAP, Software AG og Fresenius, mens Inbev, Publicis, Santander og Cineworld svekket utviklingen.

Geografisk fordeling for fondets beholdninger, samt et diagram over beholdningenes størrelse. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Geografisk fordeling for fondets beholdninger, samt et diagram over beholdningenes størrelse. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER