• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Insight: +0,6% i okt, opprettholdelse av aktivistsegmenter kommer til å overprestere over tid

(Fonder Direkt) Aksjefondet Skagen Insight returnerte 0,6 prosent i oktober, mens referanseindeksen (MSCI World NR) økte 0,7 prosent (begge i svenske kroner). Fondet har dermed klatret 21,3 prosent i 2019, samtidig som at indeksen har steget 31,1 prosent.

Dette fremgår av en månedsrapport med kommentarer fra fondsforvalteren Tomas Johansson, som meddeler at aktivistskyggefondet Skagen Insight ser ut til å ha et sterkt år, og at utviklingen er på linje med tradisjonelle aktivistfond. Insight “skygger” disse fondene ved å investere i selskaper der aktivistfond er involvert og presser på for endringer.

insgiht

Fondets beste og svakeste porteføljeinnslag i oktober når det gjelder avkastning. (Kilde: Skagen Fondene)

“Vi er fortsatt sikre på at den underliggende avkastningen i dette høyspesialiserte segmentet vil overprestere det bredere aksjemarkedet over tid, da aktivister fortsetter å katalysere forbedring i selskaper,” skriver Tomas Johansson.

Fondets beste og svakeste porteføljeinnslag i oktober når det gjelder avkastning. (Kilde: Skagen Fondene)

Når det gjelder avkastningsbidraget i oktober var elgrossisten Rexel fondets fremste aksje. Som en årsak til aksjens oppgang nevner forvalteren at en sterk delårsrapport lindret analytikernes bekymringer på kort sikt, samt selskapets kapitalmarkedsdag, der fokus vart på Rexels digitale transformasjon.

Det verste bidraget kom fra det danske rengjøringsutstyrsselskapet Nilfisk, som senket prognosen for hele året, ifølge rapporten.

Tomas Johansson gjentar sitt tidligere budskap om at Skagen Insights portefølje består av selskaper som er kraftig undervurderte og undervurderte av markedet. De grunnleggende trendene i selskapene går i riktig retning, og aktivistene blir i økende grad drivkraften til positiv forandring, meddeler han.

Ved utgangen av oktober hadde Skagen Insight 34 aksjer i porteføljen. På landsnivå har Japan størst vekt med 24,4 prosent, etterfulgt av USA (19,6), Tyskland (11,7), Sverige (8,9) og Frankrike (6,9). Nedenfor er fondets ti største beholdninger, som til sammen utgjør 48,2 prosent av porteføljeverdien.

insgiht2

Kilde: Skagen Fondene

Les mer hos Skagen Fonder.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER