• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Focus: "Mye indikerer fortsatt rotasjon til verdi"

(Fonder Direkt) Det globale aksjefondet Skagen Focus økte med 0,2 prosent i løpet av måneden, mens referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD, SEK) steg med 0,9 prosent. Siden årsskiftet er fondet opp 22 prosent og referanseindeksen har økt med 29,8 prosent i samme periode.

Dette rapporteres av fondsforvalterne Jonas Edholm og David Harris i en månedlig rapport for oktober.

Fondets mest positiva og negative porteføljebidrag i oktober. (Kilde: Skagen Fonder)

Fondets mest positiva og negative porteføljebidrag i oktober. (Kilde: Skagen Fonder)

“Fondet genererte en sterk absolutt avkastning i oktober, primært drevet av stabile resultater fra flere av våre ti største eierandeler og fortsatt rotasjon til verdiinvesteringer”, kommenterer fondsforvalterne.

“Vi tror at det er flere parametere som antyder at rotasjonen til verdiaksjer vil fortsette”, kommenterer Jonas Edholm og David Harris.

Økt eierandel i Continental og Unicredit

I løpet av måneden økte fondet sin eierandel i Continental, som kunngjorde fullstendig spin-off av Powertrain. Andelen i den italienske banken Unicredit er også utvidet. Banken gjennomgår omvurdering etter en tøff periode:

“Vi tror at selskapet vil etablere et tysk holdingselskap bestående av selskapets ikke-italienske deler, og dermed redusere finansieringskostnadene og skape aksjonærverdier”, skriver Jonas Edholm og David Harris.

Ser potensial i HP

Hewlett Packard Enterprise fikk plass i porteføljen i løpet av måneden. Forvalterne mener at selskapet er en sjelden verdi-mulighet i amerikansk teknologisektor med mer enn 10 prosent avkastning på fri kontantstrøm (kontantstrømutbytte).

Månedens største positive bidragsyter til fondets 35 eierandeler var STMicroelectronics, OMV og Avaya Holdings, mens

China Unicom Hong Kong, Viacom og American International Group var de største negative bidragsyterne, fremkommer det i rapporten. Eierandelen i JapEx er redusert etter oppgang gjennom året, rapporterer forvalterne.

Skagen Focus lands- och sektoreksponering sammenlignet med fondets sammenligningsindeks (MSCI ACWI NR USD). (Kilde: Skagen Fonder)

Skagen Focus lands- och sektoreksponering sammenlignet med fondets sammenligningsindeks (MSCI ACWI NR USD). (Kilde: Skagen Fonder)

Les mer hos Skagenfondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER