• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Global: -0,6% i oktober, Baxter, Hiscox og McDonald's falt

(Fonder Direkt) Global aksjer steg svakt i oktober, men Skagen Global aksjefond falt 0,6 prosent, og underpresterte dermed referanseindeksen (MSCI AC World), som var opp 0,9 prosent.

I fondets kvartalsrapport skriver forvalteren Knut Gezelius at fondets årlige avkastning er 33,6 prosent, som er høyere enn referanseindeksen (MSCI AC World) som har returnert 29,8 prosent hittil i år.

Skagen Globals beste og svakeste avkastningsbidrag i oktober. (Kilde: Skagen Fondene)

Skagen Globals beste og svakeste avkastningsbidrag i oktober. (Kilde: Skagen Fondene)

Skagen Globals beste aksjer når det gjelder absolutt avkastning i løpet av kvartalet var JP Morgan, Schindler og Microsoft.

“Tegn på en makroøkonomisk innhenting og obligasjonsrenter som sakte beveget seg høyere bidro til å gi aksjekursen i sykliske selskaper et kraftig oppsving”, sier forvalteren.

Den amerikanske teknologigiganten Microsoft gikk sterkt etter at selskapet leverte en kvartalsrapport som kom bedre enn forventet.

I den andre enden var Baxter, Hiscox og McDonald’s, som var fondets svakeste bidragsytere.

Amerikanske Baxter-aksjen falt etter at det medisinske teknologiselskapet formidlet, i forbindelse med en kvartalsrapport som var verre enn forventet, funnet av mistenkte regnskapsfeil mellom 2014 og 2019, som nå undersøkes.

“Etter å ha gjennomgått fakta som er offentliggjort så langt, mener vi at omfanget og effekten er relativt begrenset”, skriver Knut Gezelius.

Etter de siste tyfonene i Japan, forventes forsikringsutbetalinger å treffe forsikringsselskapet Hiscox, noe som fikk aksjekursen til å snu i løpet av måneden. Når det gjelder McDonalds, mener forvalteren at aksjens svake utvikling i stor grad skyldtes en sektorrotasjon.

I slutten av oktober hadde Skagen Global 37 aksjer i porteføljen, med vekt på amerikanske børsnoterte selskaper (66 prosent) og med den største sektoreksponeringen innen finansielle tjenester, IT og engineering. De ti største eierandeler nedenfor sto for 43,5 prosent av fondets eiendeler.

Kilde: Skagen Fondene

Kilde: Skagen Fondene

Les mer på Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER